Metsäteollisuus on mukana energiatehokkuutta koskevassa aiesopimuksessa

Uutiset |

TEM:in ja elinkeinoelämän välillä on solmittu vuoteen 2020 ulottuva aiesopimus, jolla tavoitellaan jatkokautta nykyisille energiatehokkuussopimuksille ja samalla EU-direktiivin edellyttämää energiansäästöä. Metsäteollisuuden yritykset jatkavat energiatehokkuuteen panostamista myös lähivuosina.

Valtion ja elinkeinoelämän väliset energiatehokkuussopimukset ovat osoittautuneet erinomaiseksi keinoksi edistää energiatehokkuutta yrityksissä. Metsäteollisuus on jo pitkään ollut laajasti mukana sopimuksissa sekä massa- ja paperiteollisuuden että puutuoteteollisuuden osalta. Nyt sopimusmallia käytetään myös viime vuonna hyväksytyn energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanossa. Energiatehokkuussopimukset tulevat kattamaan lähes puolet tästä energian käytön tehostamisesta Suomessa.

Marraskuussa allekirjoitetulla aiesopimuksella elinkeinoelämän osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uudesta vuonna 2017 käynnistyvästä uudesta sopimusjärjestelmästä sekä tavoittelemaan vuosina 2014–2020 toteutettavilla energiatehokkuustoimilla 28 terawattitunnin kumulatiivista energian säästöä. Tämä tarkoittaa yhden terawattitunnin verran uusia tehostamistoimia vuosittain energian käytössä.

Elinkeinoelämän energiatehokkuuden aiesopimuksessa ovat mukana:

 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Autoalan Keskusliitto
 • Kaupan liitto ry
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry
 • Elintarviketeollisuusliitto ry
 • Energiateollisuus ry
 • Kemianteollisuus ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Muoviteollisuus ry
 • Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot:

Ahti Fagerblom
Energia- ja ilmastopäällikkö
040 820 9763