Metsäteollisuus on maltillinen kemikaalien käyttäjä

Uutiset |

Mineraaliset täyte- ja päällystysaineet muodostavat suurimman osan metsäteollisuuden käyttämistä lisäaineista. Näillä ei ole EU:n kemikaaliasetuksessa REACH:ssä rekisteröintivelvoitetta, sillä ne ovat vaarattomia luonnonaineita.

Kemikaaleilla tuotteisiin saadaan haluttuja ominaisuuksia

Suomessa on erikoistuttu pitkälle jalostettuihin paino- ja kirjoituspapereihin, ja esimerkiksi päällystetyn hienopaperin painosta jopa yli puolet voi olla mineraaliaineita. Suomessa käytetään päällystys- ja täyteaineita noin 2,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Sellunvalmistuksen kemikaaleja otetaan talteen ja ne kierrätetään prosessissa. Valkaisussa kloorin tilalle on tullut ympäristölle harmittomampia valkaisukemikaaleja, kuten klooridioksidi sekä happipohjaiset kemikaalit, kuten vetyperoksidi ja otsoni.

EU:n kemikaaliasetuksen REACH:in soveltamisala ei koske luonnonaineita, kuten metsäteollisuudelle tärkeitä mineraaleja ja sellua. Metsäteollisuuden kannalta oli tärkeää, että REACH:a ei sovelleta mekaaniseen massaan, selluun eikä mineraaleihin. Metsäteollisuus käyttää Suomessa vuosittain kemikaaleiksi luokiteltavia aineita yli miljardin euron arvosta. Noin 75 % näistä on vaarattomia luonnonaineita, kaoliinia, kalsiumkarbonaattia ja talkkia.

Metsäteollisuutta REACH koskee lähinnä kemikaalien jatkokäyttäjänä

Kemikaalien jatkokäyttäjänä metsäteollisuudella on ollut osavastuu hankkia tietoja kemikaalien altistuksesta. Metsäteollisuus ei kuitenkaan ole vain kemikaalien käyttäjä, vaan se voi myös olla kemikaalien valmistaja. REACHin soveltamisalaan kuuluvia metsäteollisuuden valmistavia aineita ovat esimerkiksi joissakin tapauksissa valkaisukemikaalit sekä markkinoille saatettavat sivutuotteet kuten mäntyöljy ja tärpätti.

REACH koskee aineita sellaisenaan niin valmisteissa kuin esineissä. Metsäteollisuus pitää REACH:n tavoitteita kannatettavina paitsi terveys- ja ympäristötietouden kasvuna, myös siinä mielessä, että haitallisia aineita pyritään korvaamaan haitattomilla. Järjestelmän on kuitenkin oltava kustannuksiltaan kohtuullinen ja käytännön kannalta toimiva.

 

Lisätietoja antaa

Fredrik Blomfelt

Ympäristöpäällikkö

040 705 7389