Metsäteollisuus on hyötynyt Venäjän WTO-jäsenyydestä

Uutiset |

Venäjä liittyi Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi noin vuosi sitten. Jäsenyys on laskenut Venäjän tullitasoja, mikä tuo kymmenien miljoonien vuosittaisen kustannussäästöt suomalaiselle metsäteollisuudelle. Vastoin yleistä kaupan kehitystä metsäteollisuustuotteiden vienti Venäjälle kasvaa edelleen ja raakapuun tuonti on lähtenyt monen vuoden jälkeen nousuun.

Venäjä liittyi elokuussa 2012 Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi 18 vuoden neuvottelujen jälkeen. Jäsenyyden myötä kaupankäyntiä rasittavat korkeat Venäjän tullit laskivat. Metsäteollisuustuotteiden Venäjän tuontitullit alenivat noin viisi prosenttia ja raakapuun vientitullit puolittuivat euromääräisesti.

Venäjän alennetut tuontitullit parantavat metsäteollisuustuotteiden kysyntää ja suomalaisten tuotteiden asemaa Venäjän markkinoilla, sillä suomalaiset tehtaat sijaitsevat muihin kilpailijamaihin nähden lähimpänä Venäjän markkinoita. Paperi- ja kartonkituotteiden vienti Venäjälle on tänä keväänä kasvanut viisi prosenttia vuoden 2012 keväästä. Venäjän osuus metsäteollisuuden viennistä on hieman kasvanut.

Raakapuun tuonti Venäjältä Suomeen on lähtenyt kasvuun. Koivupuun tuonti on noussut tasaisesti Venäjän WTO-jäsenyyden jälkeen viime syksystä, ja havupuun tuonti on alkuongelmien jälkeen lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Havupuun tuonti alennetuilla Venäjän vientitulleilla perustuu kiintiöihin, joissa on vielä hallinnollisesti kehittämisen varaa tuonnin sujuvoittamiseksi. Suomen, EU:n ja Venäjän viranomaiset jatkavat keskusteluja kiintiöjärjestelmän parantamiseksi.

WTO-sopimuksen noudattamisessa vielä parantamisen varaa

Venäjä jätti osittain WTO-tullitasoja noudattamatta suojatakseen omaa teollista tuotantoaan. Myös metsäteollisuustuotteiden tuontitullitasot ovat olleet korkeampia kuin WTO-sopimuksessa. Metsäteollisuutta koskevista Venäjän tullitasoista on neuvoteltu ja Venäjä alensi keväällä tiettyjen paperi- ja kartonkituotteiden tuontitulleja vastamaan WTO-sopimusta.

Venäjän WTO-jäsenyyden alentamat tullitasot hyödyttävät Suomen metsäteollisuutta kymmenien miljoonien eurojen arvosta vuosittain. Maidemme välinen vilkastuva metsäteollisuuden kauppa hyödyttää myös venäläisiä, vahvistaa metsäsektoria ja kasvattaa kantorahatuloja Luoteis-Venäjällä. Lisäksi se lisää ympäristöystävällisten ja kierrätettävien paperi- ja pakkaustuotteiden käyttöä.