Metsäteollisuus mukana uudella energiatehokkuussopimuskaudella

Uutiset |

Suomessa on käynnistymässä ensi vuonna neljä uutta energiatehokkuussopimusta vuosille 2017–2025. Teollisuuden vapaaehtoinen energiantehokkuussopimusjärjestelmä on osoittautunut toimivaksi ohjauskeinoksi.

Vapaaehtoisuuteen perustuvat sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja. Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä.

Suomessa on tehostettu energiankäyttöä kansallisella tasolla vapaaehtoisin keinoin jo 90-luvulta lähtien. Uusi energiatehokkuussopimuskausi on sarjassaan kolmas ja se jatkaa tämän vuoden lopussa päättyvää kautta 2008–2016. Mukaan tavoitellaan laajaa joukkoa yrityksiä ja kuntia.

Suomi on yksi harvoista Euroopan maista, joissa vapaaehtoinen sopimusmenettely toimii ja tuottaa hyviä tuloksia. Energiatehokkuustoimia aktiivisesti toteuttaneiden yritysten ja kuntien ansiosta vuoden 2015 alussa säästyi energiaa vuositasolla yli 600 000 omakotitalon vuosittaisen energiankäytön verran ja vastaavasti hiilidioksidipäästöt vähenivät yli 3,5 miljoonaa tonnia.

”Teollisuudella on luonnostaan taloudellinen intressi tehostaa toimintaa kaikin keinoin, joten vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä on tuottanut metsäteollisuuden tehtailla hyviä tuloksia. Paperi- ja sellutehtailla sekä sahoilla energiatehokkuudella on varsin suuri merkitys sekä kulujen että prosessin sujuvuuden kannalta. Tehtailla kartoitetaan ja toteutetaan energiatehokkuustoimenpiteitä järjestelmällisesti. Pienistä puroista syntyy yllättävän suuri virta, sillä jo yksittäisillä pienillä innovaatioilla voidaan vaikuttaa prosessien tehostumiseen,” sanoo Metsäteollisuus ry:n energia- ja päästökauppa-asiantuntija Tuomas Tikka.

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Niiden tavoite on kattaa yli puolet EU:n energiatehokkuusdirektiivissä Suomelle asetetusta sitovasta energiansäästötavoitteesta. Ne ovat konkreettinen osa Suomessa tehtävää työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Ensi vuonna käynnistyvään sopimuskauteen 2017–2025 on sitoutumassa laaja joukko suomalaisia toimialoja. Mukana ovat Metsäteollisuus ry:n lisäksi Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Kuntaliitto ry, RAKLI, Elintarviketeollisuus ry, Energiateollisuus ry, Kaupan liitto ry, Kemianteollisuus ry, Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Teknologiateollisuus ry, Öljy- ja biopolttoaineala ry, Öljyalan Palvelukeskus Oy ja Lämmitysenergia Yhdistys ry. Sopimusten toimeenpanosta vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiavirasto yhteistyökumppaninaan Motiva.

Ministeriöt ja toimialaliitot allekirjoittavat sopimukset 14.10.2016 Säätytalolla. Yritykset ja kunnat voivat liittyä sopimukseen jo tilaisuuden yhteydessä.

Lisätietoja antaa

Tuomas Tikka

Energia- ja päästökauppa-asiantuntija

045 131 6683