Metsäteollisuus on merkittävä veronmaksaja ja työllistäjä – kilpailukyky säilytettävä jatkossa

Uutiset |

Suomalaisilla metsäteollisuusyrityksillä on suuri vaikutus maamme talouskasvuun ja hyvinvointiin. Metsäteollisuuden vaikutus Suomen kansantalouteen verokertymän, työllisyysvaikutuksen sekä arvonmuodostuksen näkökulmasta on merkittävä.

Alan koko arvoketjun verokertymä oli vuonna 2014 lähes 4 miljardia euroa, johon sisältyy myös tärkeimmiltä hankintatoimialoilta ja metsätaloudesta karttuvista kantorahatuloista maksettavat verot.

Toimiala maksoi vuonna 2014 suoria veroja bruttona yhteensä 1,34 ja nettona 1,20 miljardia euroa. Nettoluvussa on huomioitu alan saamat energiaveronpalautukset, päästökauppakompensaatio, sähkön tuotannon tuki sekä TEKES-avustukset.

Poliittisilla päätöksillä on taattava reilut ja tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisesti kilpaileville yrityksille. Suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ei saa heikentää energiaveroja korottamalla.

Eri maat houkuttelevat teollisuusyrityksiä monin eri tavoin, muun muassa alentamalla yhteisöverokantaa ja huolehtimalla kansainvälisesti tasapuolisesta energiaverotuksesta. Monet maat pitävät huolen myös siitä, että muutkaan energia- ja elinkeinopoliittiset instrumentit eivät aseta investoinneille esteitä.

Suomen on pysyttävä mukana kilpailussa. Metsäteollisuuden yritykset kilpailevat keskenään kansainvälisistä tilauksista, mutta myös yritysten sisällä on kilpailua eri maissa sijaitsevien tehtaiden ja jopa koneiden kesken.

Metsäteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 41 000 henkilöä. Metsäsektori työllistää Suomessa koko kotimaisessa arvoketjussa alihankinta mukaan lukien lähes 140 000 työntekijää.

Lisätietoja:

Maarit Lindström, pääekonomisti, Metsäteollisuus ry, p. 040 531 8262
Jouni Punnonen, johtava asiantuntija, Metsäteollisuus ry, p. 040 720 4256

Lisätietoja antaa

Maarit Lindström

Johtaja, pääekonomisti

040 531 8262