Metsäteollisuus kannattaa EU-USA-kauppasopimuksen solmimista

Uutiset |

EU ja USA ovat toistensa suurimpia kauppakumppaneita. USA on metsäteollisuuden neljänneksi tärkein vientimarkkina. Kauppasopimus edistää tuotteidemme kysyntää ja Metsäteollisuus kannattaa sopimuksen solmimista. 

EU ja USA neuvottelevat kunnianhimoista, WTO-sitoumuksia pidemmälle menevää ja laaja-alaista kauppa- ja investointisopimusta. Sopimuksen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset arvioidaan merkittäviksi. EU:n komission vaikutusarvion mukaan EU:n bruttokansantuote kasvaisi vuosittain puoli prosenttia vuoteen 2027 asti, eli noin 90 miljardia euroa, ja EU:n vienti Yhdysvaltoihin lisääntyisi 28 prosentilla. Erityisesti uusia työpaikkoja tulisi komission arvion mukaan maatalouteen, kalastus- ja metsätalouteen, elintarvike-, kemian- ja autoteollisuuteen.

Suomen metsäteollisuudelle USA on neljänneksi tärkein vientimarkkina. Viennin arvo oli viime vuonna lähes 600 miljoonaa euroa ollen suurimmalta osalta sellun, paperin ja kartongin tuotteita. Metsäteollisuus tukee kauppa- ja investointikumppanuussopimusta, sillä viennin esteiden purkaminen ja EU:n talouskasvun tukeminen edistävät tuotteidemme kysyntää ja vientiä. Suorat rahalliset hyödyt ovat arviomme mukaan maltilliset, mutta välilliset hyödyt voivat olla merkittäviäkin. Lisätalouskasvu tunnetusti kasvattaa metsäteollisuustuotteiden kysyntää.

Nyt käytännössä metsäteollisuustuotteiden tuoteviennissä USA:han ei ole tuontitulleja, joten metsäteollisuuden huomio kiinnittyy neuvotteluissa kauppaamme tai toimintaamme välillisesti rasittaviin esteisiin. Metsäteollisuus toivoo sopimuksen avaavan USA:n julkiset hankinnat ja sopimuksen edistävän hankinnoissa uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Sopimuksella voidaan lähentää EU:n ja USA:n poikkeavia puun laillisuuden todentamiskäytäntöjä. Raaka-aineittemme osalta transatlanttisessa kaupassa on tulleja ja kiintiöitä. Nämä tulee purkaa. EU:n ja USA:n energiamarkkinat ja etenkin maakaasun markkinat tulisivat sopimuksen avulla lähentyä.