Metsäteollisuus hakee kansainvälistä FSC-vaikuttajaa

Uutiset |

Metsä on Suomen tärkein luonnonvara ja metsäteollisuuden tuotteet tuovat yli viidenneksen maamme vientituloista. Ala työllistää suoraan ja välillisesti noin 160 000 suomalaista. Metsäteollisuus on puuhun perustuvan biotalouden ytimessä tarjoten monipuolisia ja mielenkiintoisia urapolkuja motivoituneille osaajille. Kestävä metsien käyttö on menestyvän metsäteollisuuden kulmakivi. Metsäsertifioinnin avulla voidaan osoittaa, että puupohjaisen tuotteen valmistuksessa käytetty raaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. FSC on globaali sertifiointijärjestelmä, joka perustuu laajapohjaisissa prosesseissa kehitettyihin kestävän metsätalouden kriteereihin ja puun alkuperän hallintaa koskeviin vaatimuksiin. FSC:n merkitys Suomessa sijaitsevalle metsäteollisuudelle on korostunut viime vuosina.

Edunvalvonnallista vaikuttavuutta vahvistaakseen metsäteollisuus hakee joukkoonsa kansainvälistä FSC-vaikuttajaa. Toimit metsäteollisuuden kansainvälisessä FSC-edunvalvonnassa osallistuen/vaikuttaen kansainvälisen FSC:n strategia- ja standardityöryhmiin. Teet tiivistä yhteistyötä kansainvälisen FSC:n sihteeristön kanssa, toimit osana FSC:n kansainvälistä talouskamaria sekä tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäristö- ja sosiaalisen kamarin edustajien kanssa. Toimit myös saumattomasti yhteen Metsäteollisuus ry:n muun FSC-edunvalvonnan kanssa ja sinulla on merkittävä rooli vuonna 2017 järjestettävän FSC-yleiskokouksen valmisteluissa.

Edellytämme sinulta hyviä kansainvälisen toiminnan valmiuksia sekä FSC-sertifiointijärjestelmän tuntemusta ja/tai valmiita kansainvälisiä ja kotimaisia vaikuttamisverkostoja. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää sinulta lisäksi toimialan hyvää tuntemusta, vahvaa vaikuttamisotetta sekä kykyä rakentaa yhteistyöverkostoja ja tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa.

Tarjoamme monipuolisen tehtäväkentän mielenkiintoisessa toimintaympäristössä sekä näköalapaikan suomalaisen metsäteollisuuden haastavassa edunvalvonnan kentässä.

Työsuhde on määräaikainen, kestäen vuoden 2017 loppuun saakka. Valittu henkilö voi aloittaa työn välittömästi valinnan jälkeen. Toimipiste sijaitsee Metsäteollisuus ry:n tiloissa Helsingin Kruununhaassa.

Hakemusasiakirjat (hakemus ja CV) palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään viimeistään perjantaina 23.10.2015 klo 16 mennessä osoitteeseen: rekry@forestindustries.fi

Tiedusteluihin vastaavat: ke 21.10. klo 15–17 metsäjohtaja Tomi Salo (puh. 045 875 8911) sekä EU-metsäasioiden päällikkö Karoliina Niemi (puh. 050 567 9093).