Metsäteollisuuden ympäristötilastot

Uutiset |

Metsäteollisuus on panostanut pitkäjänteisesti ympäristönsuojeluun ja päästöjen vähentämiseen.

Metsäteollisuus on jo vuosikymmenien ajan raportoinut toimintansa ympäristövaikutuksista sekä toimenpiteistään ympäristön tilan parantamiseksi. Ympäristövaikutukset ovat vähentyneet merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Paranamme jatkuvasti toimintaamme ja kannamme vastuumme ympäristöasioista.

Metsäteollisuus julkaisee ympäristötilastonsa vuosittain. Vuonna 2015 massa- ja paperiteollisuuden tuotantoon suhteutetut ilmaan johdettavat päästöt ja kaatopaikkajätteiden määärä laskivat selvästi. Myös veteen johdettavat päästöt vähenivät pääosin edelliseen vuoteen verrattuna.

Ympäristösuojeluun käytettiin yhteensä 115 miljoonaa euroa. Ohessa löytyy linkki vuoden 2015 ympäristötilastoihin sekä vuonna 2015 julkaistu metsäteollisuuden ympäristö- ja vastuullisuussitoumusten väliraportti.