Metsäteollisuuden ympäristö- ja vastuullisuussitoumusten väliraportti: tavoitteissa saavutettu merkittävää edistystä

Uutiset |

Metsäteollisuuden ympäristö- ja vastuullisuustyö on tuottanut tulosta. Nyt julkaistu toinen väliraportti kertoo, että kaikkien tavoitteiden osalta kehitys on ollut oikeansuuntaista. Ympäristönsuojeluun panostetaan yhä enemmän sekä metsässä että tuotantolaitoksilla.

Hyvin hoidetut ympäristö- ja vastuullisuusasiat ovat metsäteollisuudelle kilpailutekijä. Metsäteollisuus sopi alan yhteisistä ympäristö- ja vastuullisuussitoumuksista jo vuonna 2012.

– Tietääksemme olemme ainoa toimiala Suomessa, joka on tässä laajuudessa yhdessä sitoutunut kehittämään omaehtoisesti toimintaansa ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä, toteaa Metsäteollisuus ry:n kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo.

Metsien kestävä käyttö on metsäteollisuuden toiminnan perusta. Metsäteollisuus on asettanut tavoitteekseen parantaa metsien uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksia siten, että vuonna 2010 tunnetuista uhanalaisista lajeista pienempi osa on uhanalainen vuonna 2020.

Metsäteollisuudella on käynnissä viisivuotinen Metsäympäristöohjelma, jonka tavoitteina on muun muassa kasvattaa talousmetsien lahopuumäärää ja edistää entistä paremmin monimuotoisuuden huomioon ottavia metsätalouskäytäntöjä turve- ja kivennäismailla.

Metsäteollisuuden käyttämästä puusta 86 prosenttia oli sertifioitua vuonna 2016, eli vuoteen 2020 asetettu tavoite 80 prosentin osuudesta on saavutettu. Saavutetun tason parantamiseksi on huolehdittava, että metsäsertifioinnin pinta-alallinen kattavuus pysyy Suomessa korkealla tasolla ja että sertifioidun tuontipuun osuus kasvaa.

Metsäteollisuuden vahva panos ympäristönsuojeluun jatkuu

Raaka-aineiden tehokas käyttö ja sivuvirtojen hyödyntäminen sekä tuotteiden kierrätettävyys ovat kiertotalouden periaatteita, jotka kuuluvat olennaisena osana metsäteollisuuden toimintaan. Yhä suurempi määrä tuotannon sivuvirroista jalostetaan edelleen. Tästä osoituksena on kaatopaikkajätteiden määrän vähentyminen puoleen viimeisen viiden vuoden aikana.

Tuotantolaitosten jätevesien kemiallinen hapenkulutus vesistöön (COD) on vähentynyt 5 % tuotantoon suhteutettuna vertailuvuodesta 2011. Tavoitteena vuoteen 2020 mennessä on vähentää kemiallista hapenkulutusta 10 %. Päästöjen vesistökuormitusta vähennetään puhdistamojen ja prosessien päivittämisellä ja kehittämisellä sekä häiriötilanteiden paremmalla hallinnalla.

Metsäteollisuuden rahallinen panostus ympäristönsuojeluun on merkittävä.

– Ympäristöinvestointeihin ja muihin ympäristönsuojelukustannuksiin on metsäteollisuuslaitoksilla käytetty noin 120 miljoonaa euroa vuosittain viimeisen kuuden vuoden aikana, toteaa Metsäteollisuus ry:n ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt.

Energian käyttöön liittyvissä tavoitteissa on edistytty hyvin. Vuonna 2016 uusiutuvan energian osuus metsäteollisuuden energiantuotannossa oli 84 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 78 prosenttia. Myös vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla on saavutettu erinomaisia tuloksia: metsäteollisuuden tehostamistoimenpiteillä säästyy vuositasolla yli 4 terawattituntia energiaa.

Lisätietoja:
Fredrik Blomfelt, ympäristöpäällikkö, fredrik.blomfelt@forestindustries.fi, puh. 040 705 7389
Tiina Vuoristo, päällikkö, kestävä kehitys, tiina.vuoristo@forestindustries.fi, puh. 040 542 5365

Lisätietoja antaa

Fredrik Blomfelt

Ympäristöpäällikkö

040 705 7389