Metsäteollisuuden uudet liiketoiminnat 2013: Uusia liiketoimintoja käynnistymässä

Uutiset |

Perinteisten metsäteollisuustuotteiden rinnalle syntyy uusiutumattomia raaka-aineita korvaavia biopohjaisia tuotteita. Metsäteollisuuden tulevaisuuden painopisteitä ovat puusta valmistetut innovatiiviset tuotteet sekä energiaa ja tuotantoresursseja säästävät teknologiat. 

Uusiutuvalle puuraaka-aineelle löytyy monenlaisia sovelluksia

Uusia tuotteita ovat muun muassa puu-muovikomposiitista valmistetut tuotteet sekä biojalostamoiden tuottamat toisen sukupolven nestemäiset liikenteen biopolttoaineet ja muut energiatuotteet.

Tulevaisuudessa puusta pystytään valmistamaan lukuisia tuotteita korvaamaan ja tuomaan uusia ominaisuuksia olemassa oleviin sovelluksiin kuten pakkauksiin. Metsäteollisuuden uusiutumisen tietä ovat näyttämässä erilaiset älysovellukset, biokemikaalit sekä erilaiset biopolymeerit.

Mikrofibrilliselluloosan valmistuksessa on edetty esikaupalliselle asteelle. Mikrofibrillien mahdolliset loppukäyttökohteet vaihtelevat kemianteollisuuden tuotteista elektroniikkateollisuuteen ja lääketieteeseen. Mikrofibrillien avulla esimerkiksi pakkauksesta saadaan lujempi, kevyempi ja ohuempi.

Erilaiset biokomposiittituotteet ovat saaneet asiakkaikseen uusia teollisia käyttäjiä. Biokomposiittien käyttäjiä on löytynyt muun muassa elektroniikka-, huonekalu-, keittiökalustevalmistajista sekä tulevaisuudessa kenties myös autoteollisuudesta.

Puuraaka-ainetta käyttäviä iojalostamoita rakenteilla ja suunnitteilla Suomeen

UPM aloitti vuonna 2012 maailman ensimmäisen, teollisen mittakaavan raakamäntyöljyä raaka-aineenaan käyttävän biojalostamon rakentamisen Lappeenrantaan. Jalostamon on määrä valmistua kesällä 2014 ja se tuottaa vuosittain noin 100 000 tonnia toisen sukupolven biodieseliä liikennekäyttöön. Tuotanto tulee kattamaan noin 25 prosenttia Suomen 20 prosentin biopolttoainetavoitteesta vuonna 2020.

Stora Enso ilmoitti investoivansa Sunilan tehtaalle rakennettavaan biojalostamoon ja rakennustyöt alkoivat vuonna 2013. Biojalostamo on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 alkupuolella. Biojalostamo tuottaa ligniiniä, jota voidaan käyttää korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Ligniini erotetaan mustalipeästä. Jatkossa ligniinin tuotanto mahdollistaisi erikoiskemikaalien ja teknisten materiaalien valmistuksessa käytettävien fossiilisten raaka-aineiden korvaamisen uusiutuvalla materiaalilla.

Metsä Fibre, Gasum, ja Helsingin Energia aikovat rakentaa Joutsenoon metsähakkeesta ja kuoresta biokaasua tuottavan biojalostamon. Toteutuessaan biojalostamo tuottaisi vuositasolla biokaasua määrän, joka riittäisi kattamaan jopa 50 000 kotitalouden sähkön ja lämmön kulutuksen. Biokaasun tuotannossa käytettäisiin sellutehtaan puunhankinnan sivuvirroista syntyvää ylijäämäistä metsähaketta ja kuorta. Tavoitteena on, että biojalostamon toiminta käynnistettäisiin vuonna 2017, mikäli toteutusedellytykset ovat olemassa.

Vapon biojalostamohankkeelle Ajokseen on myönnetty NER300-teknologiatukea ja yritys jatkaa hankkeen investointiedellytysten selvittämistä.