Metsäteollisuuden toimialat ovat laajasti kustannustuen piirissä

Uutiset |

Koronatilanteeseen liittyvää kustannustukea voi hakea 7. heinäkuuta alkaen. Yksittäisen yrityksen kohdalla tuki edellyttää 30 prosentin liikevaihdon laskua. 

Metsäteollisuuden toimialat ovat laajasti koronatilanteen takia käyttöön otettavan kustannustuen piirissä. Yksittäisen yrityksen kohdalla tuki edellyttää 30 prosentin liikevaihdon laskua.

Metsäteollisuuden toimialojen pääseminen kustannustuen piiriin on tärkeää, sillä koronakriisi näkyy alalla monella tapaa. Samalla tulee ottaa huomioon, että kriisin vaikutukset metsäteollisuuteen vaihtelevat suuresti yrityskohtaisesti.

Jotta kustannusten piiriin pääsee, toimialan liikevaihdon on pitänyt supistua vähintään 10 prosenttia. Valtiovarainministeriö on rajausta varten analysoinut verottajalta saadut alv-tiedot toimialakohtaisesti.

Tukikausi on kaksi kuukautta, 1.4–31.5.2020. Yrityksen tämän jakson liikevaihtoa verrataan vuoden 2019 maalis-kesäkuun liikevaihtoon. Näin selvitetään, onko yrityksen liikevaihto laskenut 30 prosenttia tai enemmän.

Tuki kohdistuu kiinteisiin kuluihin ja palkkamenoihin. Tuki maksetaan kertakorvauksena, ja sen katto on yhteensä 500 000 euroa.

Yritykset voivat hakea tukea Valtiokonttorista tiistaista 7. heinäkuuta alkaen. Valtiokonttori vastaa tukipäätöksistä, loppuselvityksistä ja mahdollisesta takaisinperinnästä.

 

Tuen piirissä olevat metsäteollisuuden toimialat 

Lisätietoja:

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: Laki ja asetus kustannustuesta vahvistettu