Metsäteollisuuden sähkönkulutus vuonna 2013: Sähkön kulutus tasaista koko vuoden

Uutiset |

Metsäteollisuuden sähkön kulutus oli koko vuoden 2013 tasaista. Metsäteollisuuden osuus Suomen sähkönkulutuksesta oli noin 24 prosenttia. Sähkön markkinahinta oli edellisvuotta korkeammalla tasolla. 

Sähköä käytettiin yhteensä 20,4 TWh. Metsäteollisuuden sähkön kulutus laski edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 prosenttia. Vastaavasti koko maan tasolla laskua oli 1,5 prosenttia. Rakennemuutoksen seurauksena metsäteollisuuden sähkönkulutus on pidemmällä aikavälillä laskenut noin 10 prosenttiyksikköä.

Sähkön markkinahinta nousi vuoden 2012 tasolta hieman yli 10 prosenttia. Vuoden keskiarvo oli noin 41 euroa/MWh, joka on selvästi korkeampi kuin edellisenä vuonna, jolloin koko vuoden keskiarvo oli noin 37 euroa/MWh.

Vuoden 2013 sähkön kulutushuippu koettiin tammikuun puolessa välissä. Tuolloin kulutus oli hieman yli 14 000 MW, minkä vuoksi kotimainen sähköntuotantokapasiteetti oli lähes kokonaan käytössä. Sähkön tuonnin osuus kulutuksesta oli tuolloin noin 2 500 MW.

Päästöoikeuden hinta pysynyt matalalla tasolla

Talouden taantuma sekä siitä johtuva päästöoikeuksien runsas tarjonta markkinoilla ovat pitäneet oikeuksien hinnat matalalla. Päästöoikeuden hinta oli lähes koko vuoden alle 5 euroa/tonni.

Lisätietoja antaa

Tuomas Tikka

Energia- ja päästökauppa-asiantuntija

045 131 6683