Metsäteollisuuden jokaisella sopimusalalla neuvottelutulos

Uutiset |

Metsäteollisuus ry on saavuttanut kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen kaikkien sopimuskumppaneidensa kanssa. Myös Ammattiliitto Pro ja Metsäteollisuus ry pääsivät sopuun neuvotteluissa, jotka koskivat paperiteollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden ja puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtoja.

Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen on tyytyväinen, että myös toimihenkilöiden osalta saavutettiin kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos. Metsäteollisuuden neuvottelemien Ammattiliitto Pron työehtosopimusten piirissä on noin 7 500 toimihenkilöä.

Yhteensä metsäteollisuuden työehtosopimusten piirissä on noin 46 400 alan yritysten henkilöstön jäsentä. 24 tunnin työajan pidennys on toteutettu kokonaisina työpäivinä kaikissa niissä työaikamuodoissa, joissa se on tuotannollisista syistä tarkoituksenmukaista.

Metsäteollisuus avasi käynnissä olevan työmarkkinakierroksen, kun metsäalan työntekijöiden työehdoista päästiin toukokuun puolivälissä sopuun. Paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa saavutettiin neuvottelutulos viime viikolla, samoin mekaanisessa metsäteollisuudessa sekä puusepänteollisuudessa.

”Soveltamisneuvottelut ovat edenneet rakentavassa hengessä. Metsäteollisuuden sopijaosapuolet saavat halutessaan tuloksia aikaan. Osaamme sopia. Jatkossa työehtosopimuksiamme pitää edelleen kehittää niin, että ne tukevat mahdollisimman paljon tuottavuuden kehitystä ja työllisyyttä. Myös paikallista sopimista pitää edistää aidosti. Keskitetyt ratkaisut ovat lykänneet jäykkiin työehtoihin tarvittavia muutoksia, jotka ovat edessä joka tapauksessa”, Pärssinen korostaa.

Metsäteollisuus ry:n hallinto päättää neuvottelutulosten lopullisesta hyväksymisestä ottaen huomioon sekä omat neuvotteluratkaisunsa että keskusjärjestöjen toimet kuljetusketjun saamiseksi sopimuksen piiriin. Molempia kokonaisuuksia tarkastellaan yhdessä ja erikseen.

Lisätietoja:

Työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen, Metsäteollisuus ry, puh. 040 503 2353, nina.parssinen @ forestindustries.fi