Lamppua ja vihreä tausta

Metsäteollisuuden energiatehokkuustyö jatkuu uudella sopimuskaudella

Uutiset |

Metsäteollisuus on tehostanut energiatehokkuuttaan merkittävästi viime vuosien aikana. Energiatehokkuussopimusten juhlaseminaarissa Finlandia-talossa 15.6. juhlistettiin uuden sopimuskauden 2017–2025 alkua sekä edellisen kauden 2008–2016 hyviä tuloksia. Tapahtumassa palkittiin kaksi energiatehokkuustyössä ansioitunutta metsäteollisuusyritystä.

Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa edistää energiatehokkuutta Suomessa jo vuodesta 1997. Nykyään sopimusjärjestelmällä täytetään myös osa Suomelle asetetuista kansainvälisistä energiatehokkuusvelvoitteista.

Metsäteollisuuden vuosittainen energiansäästö 4,3 terawattituntia

Metsäteollisuus ry hallinnoi koko toimialaansa kahdella toimenpideohjelmalla kaudella 2017 – 2025: Energiavaltainen teollisuus – Metsäteollisuus sekä Puutuoteteollisuus. Toimenpideohjelmat kattavat noin puolet teollisuuden energiankäytöstä.

Käytännössä kaikki suuret metsäteollisuuden energiankäyttäjät ovat olleet mukana energiatehokkuussopimuksissa. Vuonna 2016 päättyneellä sopimuskaudella metsäteollisuuden osuus energiavaltaisen teollisuuden 112 terawattitunnin energiankäytöstä on ollut yli 60 %.

Metsäteollisuusyritykset auditoivat järjestelmiään ja prosessejaan säännöllisesti. Mahdollisia tehostamisideoita syntyy yrityksissä runsaasti, ja niistä toteutuskelpoiset hyödynnetään.

Motivan tilastojen mukaan metsäteollisuuden tehostamistoimenpiteet vuosina 2008 – 2015 säästivät vuositasolla noin 4,3 terawattituntia energiaa eli yli puolet koko energiavaltaisen teollisuuden osuudesta. Pelkästään metsäteollisuuden toiminnan tehostumisesta syntyvä säästö vastaa noin 220 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkäyttöä.

Metsä Group ja SCA Hygiene Products Oy palkittiin menestyksekkäästä energiatehokkuustyöstään

Energiatehokkuussopimusten juhlaseminaarin järjestivät energiatehokkuutta mittaava Motiva sekä Energiavirasto yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa. Metsäteollisuusyrityksistä kunniamaininnan saivat Metsä Group energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden ja SCA Hygiene Products Oy puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan liittyneiden joukosta.

Metsä Groupiin kuuluvissa energiavaltaisissa yhtiöissä onnistuttiin tehostamaan energiankäyttöä systemaattisesti koko sopimuskauden ajan. Kaikkiaan toteutettuja energiatehokkuustoimia on lähes 250. Kauden lopussa yhtiön saavuttama vuotuinen energiansäästö vastasi yli 10 prosenttia koko energiavaltaisen alueen säästöstä.

Metsä Groupin energiajohtaja Ilkka Latvala kertoo, että noin puolet energiankäytön tehostamisesta on syntynyt prosessien analysoinnilla ja kehittämisellä. Toinen puoli selittyy laiteinvestoinneilla.

– Energiankäyttöä on pystytty tehostamaan sen vuoksi, että henkilöstöä on koulutettu ja motivoitu tarkkailemaan höyryn, kaasun, sähkön ja veden käyttöä ja puuttumaan epäkohtiin. Energiatehokkuus on myös aina tärkeänä päätöksentekokriteerinä investointeja ja laiteuusintoja suunniteltaessa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen, parhaiden käytäntöjen hyödyntämien yli tehdas- ja liiketoimintarajojen sekä uuden teknologian rohkea hyödyntäminen ovat avainasemassa, jotta pystymme jatkuvasti parantamaan suoritustasoamme myös tulevina vuosina.

SCA Hygiene Products Oy saavutti vuosille 2008–2016 asetetun vuosittaisen energiansäästötavoitteensa puolitoistakertaisesti. Energiatehokkuustoimillaan yhtiö on myös onnistunut vähentämään ominaisenergiankulutusta tuotettua paperitonnia kohti.

Energia-asioista vastaava projektipäällikkö Ossi Ikonen kertoo, että yrityksessä on kiinnitetty jo pitkään huomiota energiankäytön tehostamiseen.

– Energiatehokkuusohjelma vastaa suoraan SCA:n kestävän kehityksen tavoitteisiin vähentää hiilijalanjälkeä ja parantaa kilpailukykyä. Viime vuonna SCA yrityksenä vähensi hiilijalanjälkeään 18,4 % ja yksistään Nokian tehdas 31 %. Tehtyjen energiakartoitusten perusteella tuotantoprosessista on löydetty paljon kohteita, joihin on tehty viime vuosina parannuksia. Muun muassa pumppuihin on asennettu taajuusmuuttajia, pintojen eristyksiä on parannettu ja ilmastointijärjestelmien toimintaa on optimoitu. SCA jatkaa myös tulevina vuosina tuotannon ja prosessien tehostamista, Ikonen kuvailee.