Koivun lehtiä

Metsäteollisuudelle kansainvälinen missio – ICFPA painottaa innovaatioiden ja vastuullisuuden merkitystä

Uutiset |

Kansainvälinen metsä- ja paperiteollisuusyhdistysten etujärjestö ICFPA järjesti kahdeksannen International CEO Roundtable -tapahtuman 18.5. Berliinissä.

Tapahtumassa yli 20 metsäteollisuusyritysten sekä alan järjestöjen johtajaa kokoontui keskustelemaan muun muassa vastuullisuuskysymyksistä, alan innovaatioista sekä tulevaisuuden trendeistä, jotka vaikuttavat metsäteollisuuteen paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Metsäteollisuus ry:tä tapahtumassa edusti toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

ICFPA ajaa alan yhteisiä etuja globaalissa toimintaympäristössä. Järjestö julkaisi kesäkuun alussa päivitetyn missionsa, johon voit tutustua kokonaisuudessaan täällä.

Innovaatiokilpailusta ideoita sekä tuotteiden että prosessien kehittämiseen

ICFPA painottaa metsäteollisuuden innovaatioiden merkitystä sekä toteaa, että alalla on tärkeä rooli uusien, kestävän kehityksen mukaisten, yhteiskuntaa hyödyttävien tuotteiden ja prosessien kehittämisessä.

Tätä päämäärää tukee ICFPA:n Blue Sky Young Researchers and Innovation Award -kilpailu, jonka tämänvuotiset voittajat löydät täältä.