Metsäteollisuudella yli 4500 kesätyöntekijää tänä kesänä

Uutiset |

Metsäteollisuusyritykset ovat tänä kesänä työllistäneet viime vuoden tapaan runsaan määrän opiskelijoita ympäri Suomea.

Metsäteollisuuden tuotantolaitokset, metsäpalvelut, tehtaat ja konttorit ovat merkittäviä työllistäjiä kesätyömarkkinoilla. Kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden yritykset ovat palkanneet yhteensä yli 4000 kesätyöntekijää, joista suurin osa on nuoria alle 30-vuotiaita opiskelijoita.

Lisäksi alan yritykset työllistävät tänä kesänä noin 500 työelämään tutustuvaa alle 18-vuotiasta lyhyisiin, noin kahdesta neljään viikkoa kestäviin työsuhteisiin ja harjoitteluihin.

Eniten töitä on metsäteollisuuden tuotannon ja jatkojalostuksen tehtävissä esimerkiksi paperi-, kartonki- ja sellutehtailla sekä sahoilla. Paljon kesätyöntekijöitä on myös kunnossapidon, hallinnon, tutkimuksen sekä myynnin ja oston tehtävissä. Alle 18-vuotiaat nuoret esimerkiksi istuttavat taimia ja hoitavat taimikoita sekä puutarhoja.

Monipuolisia töitä ympäri Suomea

‒ Metsäteollisuudessa on tilaa monien eri alojen osaajille ja tämä heijastuu luonnollisesti myös kesätöihin. Alalle voi työllistyä hyvin erilaisilla koulutustaustoilla, esimerkiksi tekniikan, tuotannon, kemian, talouden, myynnin tai markkinoinnin parista, sanoo Metsä Groupin HRD-spesialisti Matti Simula.

Metsä Group on työllistänyt Suomessa noin 700 kesätyöntekijää ja 150 harjoittelijaa. Simulan mukaan työtehtävät kattavat koko puun arvoketjun aina puunhankinnan maastotöistä korkealaatuisten lopputuotteiden, kuten pehmopapereiden, jalostukseen sekä tuotekehitykseen. Yrityksen kesätyöntekijöitä on etenkin Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa sekä Kemissä.

Pölkky Oy on puolestaan palkannut ensimmäiset lomittajat jo keväällä talvilomien lopulla ja tarjonnut myös yli kesän kestäviä, jopa puolen vuoden mittaisia työsuhteita. Pölkky Oy:llä on Kuusamossa, Taivalkoskella ja Kajaanissa yhteensä neljä sahaa, joissa työskentelee noin 50 kesätyöntekijää ja 30 koululaista ”tutustu työelämään ja tienaa” -harjoittelussa.

Yritykset ovat palkanneet suunnilleen saman määrän kesätyöntekijöitä kuin aiemminkin, mutta esimerkiksi DS Smith työllistää kymmenen enemmän kuin viime kesänä. Yrityksellä on Tampereella ja Nummelassa yhteensä 40 lomittajaa sekä 14 ”tutustu työelämään ja tienaa” -harjoittelijaa.

Eniten kesätyöntekijöitä ovat palkanneet suuryrityksiin kuuluvat Stora Enso ja UPM, joilla molemmilla on ympäri Suomea yli 1000 kesätyöntekijää sekä useita kymmeniä työelämään tutustuvia nuoria. Stora Enson lomittajista suurin osa on palkattu yrityksen Imatran ja Oulun tehtaille.