Metsänhoitoa kehitettävä Suomessa ammattimaisempaan suuntaan

Uutiset |

Teollisuuden toiminnan edellytys on puun tasainen saanti markkinoille kilpailukykyisin kustannuksin. Metsien käyttöasteen nostaminen ja puun markkinoille tulon parantaminen edellyttävät metsänomistuksen radikaalia rakennemuutosta. 

Metsätilojen koko ja rakenne Suomessa vaikuttavat metsäsektorin kannattavuuteen. Suomalaisen metsänomistuksen ongelmia ovat pieni tilakoko, tilojen pirstoutumisen jatkuminen ja metsänomistajien korkea ikä. Lisäksi metsää omistavat kuolinpesät, joissa päätöksenteko on hidasta ja monesti hankalaa.

Nämä kaikki tekijät yhdessä aiheuttavat ongelmia koko arvoketjuun, metsätalouden harjoittamiseen, teollisuuden puunhankintaan ja sitä kautta koko alan houkuttelevuuteen ja investointihalukkuuteen.

Metsien pirstoutuminen uhkaa uhkaa kiihtyä lähitulevaisuudessa, kun suuret ikäluokat luopuvat metsien omistuksesta ja metsiä jaetaan perillisille. Tämän vuoksi tarvitaan sellaisia ohjauskeinoja, joilla tämä kehitys saadaan katkaistua ja saadaan tilakoko kasvuun.

Paremmalla metsänhoidolla kansantaloudellista merkitystä

Yksityismetsiä tulee hoitaa tulevaisuudessa entistä ammattimaisemmin ja suuremmissa yksiköissä. Aktiivinen metsähoito parantaa sekä metsätalouden kannattavuutta että tuottavuutta. Valtiontalouden kannalta metsien käyttöasteen nostamisella ja teollisuuden puuhuollon turvaamisella on merkittävät positiiviset vaikutukset verokertymään, työllisyyteen ja vientituloihin. Muutos parantaisi merkittävästi myös puunjalostuksen investointiedellytyksiä Suomeen.

Lisätietoja antaa

Anu Islander

Metsäasiantuntija

040 729 3678