Metsä- ja paperiteollisuus edistyneet selvästi kestävässä kehityksessä

Uutiset |

Metsä- ja paperialan kansainvälinen järjestö, The International Council of Forest and Paper Associations (ICFPA) on julkaissut metsäsektorin kestävää kehitystä koskevan raportin, joka osoittaa sektorin parantaneen toimintaansa useiden eri kestävyyden indikaattoreiden osalta. Lisäksi raportti korostaa metsä- ja paperiteollisuuden tarjoamia ratkaisuja siirryttäessä kohti vihreää taloutta.

ICFPA ja sen jäsenet ovat vahvasti sitoutuneet kestävään kehitykseen ja yhteistyöhön muiden sidosryhmien kanssa. Näin varmistetaan metsistä saatavien sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöhyötyjen säilyminen niin nykyisille kuin tuleville sukupolville. ICFPA:n jäsenet allekirjoittivat vuonna 2006 historiallisen kestävyyttä koskevan sitoumuksen CEO Leadership Statement on Sustainability 2006. Sen mukaan neuvosto julkaisee joka toinen vuosi raportin jäsenten toiminnasta muun muassa ilmaston muutoksen hillinnässä, kestävän metsätalouden kehittämisessä, laittomien hakkuiden ehkäisemisessä sekä työntekijöiden ja yhteisöjen olojen parantamisessa.

Nyt neljättä kertaa julkaistu raportti tuo esiin keinoja, joilla metsiin perustuva teollisuus edistää vihreää taloutta. Tärkeimpiä ovat metsien kestävä hoito, yhteisöjen hyvinvoinnin lisääminen, resurssien tehokas hyödyntäminen, innovatiiviset teknologiat sekä biopohjaiset ja ilmastonmyönteiset tuotteet.

Ympäristömittarit osoittavat parannusta monella eri osa-alueella

Metsä- ja paperiteollisuuden toiminta kestävyyden ja vihreän talouden puolesta on maailmanlaajuisesti tarkastellen parantunut. Raportti nostaa esiin viisi ympäristömittaria, joiden mukaan metsiin perustuva teollisuus on edistynyt huomattavasti:

  • Tuotannon ilmastovaikutukset ovat vähentyneet 16 prosenttia vuosien 2005 ja 2011 välillä.
  • Bioenergian osuus teollisuuden polttoaineiden kokonaiskulutuksesta on kasvanut 5 prosenttiyksiköllä 58 prosenttiin vuodesta 2005.
  • Teollisuuden puunhankinnan kohteena olevien metsien pinta-alasta sertifioitujen metsien osuus on kasvanut 38 prosenttiyksikköä vuodesta 2000 saavuttaen 50 prosentin rajan teollisuuden puunhankinnan kokonaispinta-alasta. 
  • Maailmanlaajuisesti paperin kierrätysaste on noussut 10 prosenttiyksiköllä 56 prosenttiin vuosien 2001 ja 2011 välillä.
  • Rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet 34 prosenttia vuosien 2005 ja 2011 välillä.

Raportti perustuu metsä- ja paperiteollisuuden järjestöjen toimittamiin tietoihin. Järjestöt toimivat Australiassa, Brasiliassa, Chilessä, Etelä-Afrikassa, Euroopassa, Intiassa, Japanissa, Kanadassa, Kiinassa, Libanonissa, Malesiassa, Uudessa-Seelannissa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa.

Lisätietoja antaa

Karoliina Niemi

Metsäjohtaja

050 567 9093