Massa- ja paperiteollisuuden hiilidioksidipäästöt vähenivät 12 prosenttia

Uutiset |

Metsäteollisuus on julkaissut vuoden 2012 massa- ja paperiteollisuuden ympäristötilastot. Alan tuottamat fossiiliset hiilidioksidipäästöt vähenivät merkittävästi, 12 prosenttia, tuotantomäärään suhteutettuna vuoteen 2011 verrattuna. Tämä johtui tuotantolaitosten bioenergian käytön lisäämisestä.

Puupohjaisten polttoaineiden osuus massa- ja paperiteollisuuden käyttämistä
polttoaineista on kasvanut tasaisesti. Metsäteollisuuden energiantuotannosta vuonna 2012 puupohjaista energiaa oli 82 prosenttia, kun 1990-luvun alussa osuus oli 60 prosenttia. Biopolttoaineiden käytön lisääntyessä öljyn ja kivihiilen käyttö on vähentynyt yli 75 prosenttia.

Metsäteollisuus tuottaa kaksi kolmasosaa Suomen uusiutuvasta energiasta. Alalla on näin ratkaiseva merkitys Suomen uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa.

Pitkäjänteistä panostusta ympäristöasioihin

Metsäteollisuus on julkaissut päästötietonsa jo kahdenkymmenen vuoden ajan, minkä aikana päästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Esimerkiksi 1990-luvun alkuun verrattuna tuotantomäärään suhteutetut rikkipäästöt ilmaan ovat vähentyneet 95 prosenttia ja fosforipäästöt vesistöihin 77 prosenttia.

Vuonna 2012 massa- ja paperiteollisuus käytti ympäristönsuojeluun noin 134 miljoonaa euroa, mistä ympäristöinvestointien osuus oli 52 miljoonaa euroa ja käyttökustannukset lähes 82 miljoonaa euroa. Taloustilanteesta huolimatta ympäristöinvestoinnit yli kaksinkertaistuvat edelliseen vuoteen verrattuna.

Metsäteollisuus raportoi avoimesti ympäristö- ja vastuullisuusasioista

Metsäteollisuus on sitoutunut kertomaan avoimesti ympäristö- ja vastuullisuusasioista. Ala tilastoi ja raportoi vuosittain ilmaan ja veteen kohdistuvat päästömäärät sekä jätteiden määrän kehityksen. Tavoitteena on, että metsäteollisuuden ympäristövaikutukset pienevät jatkuvasti.

Lisätietoja antaa

Maija Rantamäki

Kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö (äitiysvapaalla)

040 828 3012