Massa- ja paperiteollisuuden BAT-päätelmät hyväksytty – Suomen tehtaille tunnustusta päästöjen pienentämisestä

Uutiset |

Massa- ja paperiteollisuuden BAT-päätelmät hyväksyttiin EU:n jäsenmaakomiteassa 6.5. kahdeksan vuotta kestäneen päivitysprosessin jälkeen.

BAT-päätelmissä (Best Available Techniques) kuvataan massa- ja paperiteollisuuden parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja niillä saavutettavia päästötasoja. Teollisuuspäästödirektiivin ja uuden ympäristönsuojelulain myötä BAT:n käyttämisestä tulee oikeudellisesti sitova velvoite päästötasojen osalta. BAT-päästötasoista voidaan kuitenkin poiketa ympäristölupaprosessissa, mikäli päästötasojen noudattaminen johtaisi kohtuuttomiin kustannuksiin verrattuna ympäristöhyötyihin.

Suomenkielinen versio lopullisista päätelmistä julkaistaan muutaman kuukauden sisällä. Päätelmien uudistuessa ympäristöluvat on tarkistettava vastaamaan uusia päätelmiä neljän vuoden kuluessa. Lisäksi päätelmien vaatimuksia on noudatettava saman ajan puitteissa. Metsäteollisuus suunnittelee yhteisiä tilaisuuksia yhdessä ympäristöhallinnon kanssa, jotta uusien päätelmien soveltaminen voidaan toteuttaa mahdollisimman sujuvasti.

Metsäteollisuuden ensimmäinen BAT-vertailuasiakirja julkaistiin 2001. Suomalaiset metsäteollisuuslaitokset hyödynsivät parasta käytettävissä olevaa tekniikka jo ennen tätä. Asiakirjan päivityksessä metsäteollisuuden tavoitteena oli, että BAT-päästötasot asetetaan realistiselle ja saavutettavissa olevalle tasolle, jotta päivityksen tuomat lisäkustannukset teollisuudelle olisivat kohtuulliset. Lähtökohtana tavoitteelle oli metsäteollisuudessa tehty pitkäjänteinen työ, jonka seurauksena tehtaiden päästöt ovat pienentyneet hyvin merkittävästi viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana.

Suomalaisen metsäteollisuuden näkökulmasta BAT-vertailuasiakirjan päivitysprosessin lopputulos on hyvä, sillä siinä tunnistettiin Suomen laitosten hyvä suoritustaso. BAT-päätelmien kustannusvaikutusten suomalaisille tehtaille on arvioitu laskeneen prosessin aikana yli 300 miljoonasta eurosta 50 miljoonaan euroon. Lopulliset kustannusvaikutukset riippuvat kuitenkin tehtaille annettavista päästöraja-arvoista ympäristöluvissa. On tärkeää soveltaa uusia BAT-päätelmiä joustavasti, jotta mahdolliset päästöjen vähennykset voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ympäristöhyötyihin nähden. Lisäksi BAT-poikkeuksia on voitava käyttää perustelluissa tapauksissa.

Lisätietoja antaa

Fredrik Blomfelt

Ympäristöpäällikkö

040 705 7389