Mahdollisuuksien metsä – Suomen suurin työpaikka

Uutiset |

Metsäteollisuuden ammattilaiset vierailevat syksyisin Suomen yläkouluissa kertomassa 9.-luokkalaisille metsäalasta, sen tarjoamista opiskelu- ja työmahdollisuuksista sekä uusista tuotteista. 

Koulut ovat ottaneet kampanjan innostuneesti vastaan, sillä kouluissa on kaivattu enemmän yhteyksiä työelämään ja eri ammattilaisten vierailuja. Niin oppilaat kuin opettajatkin ovat olleet positiivisesti yllättyneitä alan laajasta ammattien kirjosta ja uusista innovaatioista. 

Yhden oppitunnin pituisella vierailulla kerrotaan metsäalan tuotteista, uusista innovaatioista, työtehtävistä ja koulutusvaihtoehdoista. Vierailun sisältö tukee esimerkiksi oppilaanohjausta peruskoulun jälkeisiä koulutus- ja uravaihtoehtoja pohdittaessa. Koulut saavat vierailun jälkeen käyttöönsä tuotesalkun, joka esittelee monipuolisesti puusta peräisin olevia tuotteita.

Lisää nuoria metsäalalle

Nuorisotutkimusten mukaan nuoret eivät tunne metsäalan ammattien kirjoa, alalla tehtävää tuotekehitystä ja innovaatioita tai puun käytön positiivisia ympäristövaikutuksia. Metsäteollisuus, kuten muutkaan teollisuuden alat, ei kuulu vetovoimaisimpiin aloihin nuorison keskuudessa. Metsäteollisuudessa on kuitenkin jo nyt pulaa muun muassa metsäkoneiden ja puutavara-autojen kuljettajista, ja alan uusien investointien sekä työvoiman eläköitymisen myötä työntekijöiden tarve kasvaa entisestään. Mahdollisuuksien metsä -kampanjalla halutaan innostaa nuoria hakeutumaan metsäalan opintoihin ja töihin metsäteollisuusyrityksiin.

Kampanjaa toteuttaa Metsäteollisuus ry yhteistyössä metsäteollisuusyritysten ja Suomen Metsäyhdistyksen kanssa. 

Mahdollisuuksien metsä -kampanjan esittelyvideo.

Filmi: Mahdollisuuksien metsä – Suomen suurin työpaikka