Maailman metsäpäivä korostaa metsien tärkeyttä

Uutiset |

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisella metsien käytöllä on suuri rooli globaaleihin haasteisiin vastaamisessa.

Tänään viidettä kertaa järjestettävä YK:n Maailman metsäpäivä korostaa metsien merkitystä maailmalle. Kolmannes maapallon maapinta-alasta on metsien peitossa. Puuntuotannon lisäksi metsät tarjoavat suuren määrän muita elintärkeitä ekosysteemipalveluita ja hyötyjä niin ihmisille kuin eläimillekin. Vaikka metsäkato vaivaa edelleen osaa maailmasta, Euroopassa metsän peittämä maa-ala on viime vuosina jopa kasvanut. Suomessa metsät peittävät noin 75 prosenttia maa-alasta.

Vuoden 2017 teemana metsät ja energia

Maailman metsäpäivän teema vuonna 2017 on metsät ja energia. Maailmanlaajuisesti jopa 40 prosenttia uusiutuvasta energiasta on puupohjaista. Tämä vastaa energiamäärää, jonka aurinko-, sähkö- ja vesivoima tuottavat yhteensä. Nykyisin noin puolet globaalista vuotuisesta puuntuotannosta päätyy energiantuotantoon. Kehittyvissä maissa puupohjainen energiantuotanto työllistää satoja miljoonia ihmisiä.

Metsäsertifiointi on maailmanlaajuisesti merkittävä työkalu metsien kestävän käytön varmistamisessa. Maailman metsistä on sertifioitu yli 10 prosenttia – Suomessa lukema on 85 prosenttia. FSC- tai PEFC-standardien mukaisesti hoidetuissa metsissä huomioidaan toiminnan ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

Suomessa talousmetsien luonnonhoito on kiinteä osa metsänhoitoa ja edistää ekologista kestävyyttä. Kustannustehokkaasti toteutetulla metsien suojelulla on myös oma tärkeä roolinsa metsien monimuotoisuuden turvaamisessa.

Metsäteollisuus ry tukee kestävän kehityksen periaatteiden mukaista metsien käyttöä.

Mukavaa Maailman metsäpäivää!