Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja käynnistynyt

Uutiset |

Valtio kannustaa Suomi 100 -juhlavuoden hankkeessa maanomistajia perustamaan luonnonsuojelualueita. Hankkeen tavoitteena on edistää vapaaehtoisin toimin luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Vuoden 2017 aikana toteutettavassa Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjassa kannustetaan maanomistajia perustamaan luonnonsuojelualueita satavuotiaan Suomen kunniaksi. Suojeluun voi tarjota metsiä tai soita. Yksityisten tahojen lisäksi kampanjaan voi osallistua kunta, säätiö tai muu yleishyödyllinen toimija. Lisätietoja kampanjasta on saatavilla kampanjan verkkosivuilla.

Kampanjan toteuttamisesta on sovittu maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen pyöreän pöydän keskusteluiden yhteydessä yhteistyössä valtion toimijoiden, yksityisten tahojen ja järjestöjen kesken. Metsäteollisuus ry edistää kestävää metsätaloutta ja osallistuu aktiivisesti pyöreän pöydän keskusteluihin.