Löydä urapolkusi metsästä

Uutiset |

Opiskeletpa melkein mitä tahansa, voi tuleva työpaikkasi löytyä metsäteollisuudesta. Ala tarjoaa monenlaisia töitä monien eri alojen ammattilaisille, niin naisille kuin miehille.

Metsäteollisuus työllistää Suomessa noin 42 000 ja koko metsäala 150 000 henkeä. Noin neljäsosa alan työvoimasta jää eläkkeelle seuraavan 10 vuoden aikana. Tämä avaa paikkoja uusille työntekijöille. Lisäksi alan uudet investoinnit lisäävät uusien työntekijöiden tarvetta.

Uudistuva metsäteollisuus

Metsäteollisuus uudistuu, sen toiminta ja tuotteet muuttuvat, ja alalle syntyy uusia työtehtäviä ja tarvetta uudenlaisille osaajille. Menestyäkseen metsäteollisuus tarvitsee koulutettuja, osaavia työntekijöitä.

Muiden teollisuuden alojen tapaan metsäteollisuuden vetovoima nuorten keskuudessa on heikko. Alhainen opiskelijoiden määrä on johtanut metsäalan koulutusohjelmien lakkautuksiin. Uusia opiskelijoita tarvittaisiin pikaisesti lisää, sillä alalla on hyvät tulevaisuudennäkymät.

Tärkeää työtä hyvinvoinnin, ilmaston ja ympäristön hyväksi

Metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Ala tuo Suomeen noin 20 prosenttia vientituloista ja se on monen maakunnan keskeinen elinkeino.

Metsäteollisuus valmistaa uusiutuvasta ja kierrätettävästä raaka-aineesta hiiltä varastoivia, ilmastomyönteisiä tuotteita. Ne korvaavat fossiilisista ja uusiutumattomista materiaaleista valmistettuja tuotteita. Kierrätyksen jälkeen elinkaarensa lopussa puuperäiset tuotteet voidaan hyödyntää bioenergian tuotannossa.

Suomalaisella korkeatasoisella koulutuksella hyödynnetään puun monipuoliset mahdollisuudet sekä varmistetaan suomalaisen metsäteollisuuden ja koko Suomen hyvinvointi ja menestyminen.

Oheinen Löydä urapolkusi metsästä -julkaisu kertoo, missä oppilaitoksissa voit suorittaa metsäalaan liittyviä tutkintoja.