Läpimurtoteknologioita tiimityönä

Uutiset |

Euroopan paperi- ja selluteollisuusjärjestö CEPI on lanseerannut uudentyyppisen tavan jalostaa orastavia ideoita läpimurtoteknologioiksi.

Uusia avauksia tarvitaan kipeästi, jotta eurooppalainen paperi- ja selluteollisuus pystyy osaltaan vastaamaan kiristyviin ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteisiin.

CEPI:n tavoitteena on vähentää massa- ja paperituotannon hiilidioksidipäästöjä peräti 80 % vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta. Ilman uusia teknologioita tätä tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa. CEPI on arvioinut, että nykyisin tunnetuilla teknologioilla hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 50–60 % vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi tavoitteena on luoda merkittävästi uutta lisäarvoa toimialan tuotteisiin ja tuotantoprosesseihin.

CEPI:n mallissa kaksi tiimiä kilpailee keskenään löytääkseen luovia, toteuttamiskelpoisia ideoita ja innovaatioita muun muassa siihen, miten vähentää energiankulutusta paperinvalmistuksessa. Tiimit koostuvat yritysten asiantuntijoista, tutkijoista, tavarantoimittajista sekä muista paperi- ja selluteollisuuden toimijoista. Lisäksi niissä on edustajia muilta sektoreilta, sillä toiminta perustuu avoimeen innovointiin ja tutkimustiedon jakamiseen ja nykyistä parempaan hyödyntämiseen eri toimialojen välillä.

”Metsäteollisuus on keskellä suurta rakennemuutosta ja silloin tarvitaan uudenlaisia tapoja kehittää toimintaa. ICT-alalla avoin innovointi on tuottanut hyviä tuloksia, nyt kokeilemme sen toimivuutta metsäteollisuudessa”, sanoo tuotteista ja innovaatioista vastaava johtaja Antro Säilä Metsäteollisuus ry:stä.

Lisäksi tiimeille voi esittää ideoita kuka tahansa. Tätä tarkoitusta varten on avattu oma online-kanava, joka löytyy osoitteesta www.unfoldthefuture.eu.

”Paperi-insinöörit ovat perinteisesti osanneet puristaa koneista enemmän tehoja ja sitä kautta parantaneet tuottavuutta. Sen lisäksi tarvitaan uudentyyppistä otetta, joka katsoo omien rajojen ulkopuolelle ja ottaa ennakkoluulottomasti mukaan osaajia riippumatta siitä, onko henkilöllä perinteistä paperiteollisuustaustaa vai ei”, korostaa Säilä.

Kilpailevat kaksi tiimiä kokoontuvat tällä viikolla Helsinkiin työstämään ideoita ja kuulemaan suomalaisen biotalouden mahdollisuuksista.

Paras läpimurtoteknologia julkistetaan marraskuussa Brysselissä osana European Paper Week -tapahtumaa marraskuussa 2013.

Lisätietoja:
johtaja Antro Säilä, Tuotteet ja innovaatiot, Metsäteollisuus ry, puh. 040 5891891 Lisää tietoa

Lisää tietoa: Biotaloudella vähähiiliseen tulevaisuuteen