Lainsäädännön tulee suosia uusiutuvasta materiaalista valmistettuja tuotteita

Uutiset |

Kuitu ja puu ovat ainoita uusiutuvia, ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja. Siksi on tärkeää, että lainsäädännöllä vahvistetaan näistä materiaaleista valmistettujen pakkausten asemaa.

Kilpaileville materiaaleille yhtenevät kierrätystavoitteet

Kuitu- ja puupakkauksia koskeva lainsäädäntö ei saa olla muita materiaaleja tiukempaa. Kuitupakkauksille säädettiin vuonna 2005 Suomessa EU-direktiiviä tiukempi 75 prosentin hyödyntämistavoite. Tämä asetti kuitupakkaukset selvästi eriarvoiseen asemaan verrattuna muihin pakkausmateriaaleihin, joilla ei ole vastaavia hyödyntämistavoitteita. 

Kuluttajapakkauksissa kuitupakkauksia, lasia, metallia ja muovia voidaan monissa tuotteissa käyttää korvaamaan toisiaan. Ympäristö kiittää, kun lainsäädäntö kannustaa uusiutuvien kuitupakkausten käyttöön.

Käytettyjen pakkausten kierrätys toimii hyvin

Käytettyjen pakkausten kierrätys perustui aikaisemmin ns. osittaiseen tuottajavastuuseen, joka toimi erittäin hyvin.

Kuitu- ja puupakkauksia on kierrätetty ja hyödynnetty yli asetettujen tavoitteiden. Tämä on ollut mahdollista, koska kierrätys on voitu toteuttaa kustannustehokkaasti yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa.

Lisäksi järjestelmä on mahdollistanut keräysverkoston rakentamisen siten, ettei käytettyjä pakkauksia kuljeteta kohtuuttomia matkoja, mikä on myös ympäristön kannalta paras ratkaisu.

Kustannusten noususta kärsii kuluttaja

Vuonna 2013 voimaan tulleet uuden jätelain tuottajavastuupykälät laajentavat pakkausten tuottajavastuuta nykyisestä. Tämä lisää pakkaajille kohdistuvia kustannuksia ja voi nostaa pakattujen tuotteiden hintoja.

Jätelain periaatteena on kokonaisympäristöhyötyjen maksimoiminen kustannustehokkaasti. Kokonaishyödyt tulee ottaa huomioon, kun tuottajavastuun velvoitteita laaditaan.

 

Lisätietoja antaa

Maija Rantamäki

Kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö (äitiysvapaalla)

040 828 3012