Kohdennettua tutkimusta ja uusia käytäntöjä metsäympäristön hyväksi

Uutiset |

Metsäteollisuuden uusi metsäympäristöohjelma vuosille 2016–2020 tähtää toiminnan laadun jatkuvaan parantamiseen sekä lisää aktiivista ja avointa viestintää.

Metsäteollisuus on käynnistänyt alan yhteisen, merkittävistä tutkimus- ja kehittämishankkeista koostuvan metsäympäristöohjelman. Puuhun perustuva biotalous edellyttää kasvaessaan lisää panostusta ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden tasapainon ylläpitämiseen.

Metsälain vaatimukset, metsäsertifioinnin kriteerit ja vapaaehtoisuuteen perustuva METSO-ohjelma varmistavat kukin osaltaan metsätalouden kestävyyttä. Kokonaisuutta vahvistavat lisäksi alan omaehtoiset ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset sekä muihin yhteisiin hankkeisiin osallistuminen. Kaikkea toimintaa – myös metsien käytön ekologista kestävyyttä edistävää – on kuitenkin aina mahdollista parantaa.

Tuloksia odotetaan sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä

Metsäympäristöohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat parhaillaan käynnistymässä. Ensimmäisenä käytännön metsätalouteen tullee vaikuttamaan kehitteillä oleva toimintamalli lahopuun lisäämiseksi talousmetsissä. Ohjelman hankkeista laajin on tutkimus metsätalouskäytäntöjen ja talousmetsien luonnonhoitotoimien vaikutuksesta metsäluontoon. Tutkimuksen toteuttaa riippumaton taho Ohjelman toteutus aloitetaan vuonna 2016 ja se päättyy vuonna 2020.

Ohjelman puitteissa osallistutaan myös käynnissä olevaan tutkimukseen turvemaiden kestävän käytön kehittämisestä. Lisäksi kehitetään metsien suojelun nykyisiä tukimalleja täydentävä uusi malli.

Lisätietoja:

Inka Musta, metsäasiantuntija, inka.musta@forestindustries.fi, puh. 040 634 9900