Kiertotalous tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia

Uutiset |

Kiertotalous vastaa ilmastohaasteisiin ja luonnonvarojen niukkuuteen. Tutkimusten mukaan kiertotalous on myös käsitteenä tuttu suurimmalle osalle yrityksistä ja osa on toiminut jo aktiivisesti kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. 

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuoreessa julkaisussa ”Syty kiertotaloudesta – yhdessä kiinni kasvuun” kuvataan hyvin, miten erikokoiset yritykset ovat hyödyntäneet kiertotalouden yhteistyöverkostoja ja luoneet uutta liiketoimintaa ja kasvua.

Julkaisu esittelee seitsemän syytä innostua kiertotaloudesta. Kiertotalous on uutta bisnesajattelua, jossa huomisen bisnes voidaan tehdä jo tänään. Liiketoiminnan kehittäminen hyödyntäen vaihtoehtoisia toimintatapoja on osa niukkenevista raaka-aineista ja kustannusten kasvusta seuraavien riskien hallintaa. Yhteistyö yli toimialarajojen luo ketteryyttä isompien yritysten uudistumiseen ja auttaa pienempiä kasvamaan sekä löytämään paikkansa uusissa arvoverkoissa.

Usein kiertotalouden tekijät näkevät yritysten sivuvirrat, ylijäämämateriaalit ja jätteet liiketoiminnan mahdollisuuksina, ei ongelmina. Nykypäivän trendit myös haastavat miettimään tuotteiden energia- ja materiaalitehokkuutta. Resurssitehokkuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö luovat brändiä ja tuottavat lisäarvoa. Kiertotalous myös kannustaa kehittämään toimintaa tuotteiden valmistuksesta monimuotoiseen palvelubisnekseen. Tulevaisuuden kiinnostavat mahdollisuudet voivat löytyä niin digitaalisista ratkaisuista kuin teollisista symbiooseista.

Uutta liiketoimintaa voi kehittää myös olemassa olevan rinnalle. Toimistokalusteistaan tunnetulla Martelalla kiertotalousajattelu on suoraan strategian ytimessä. Kalustemyynnin sijaan Martela keskittyy nyt tarjoamaan ratkaisuja työympäristöjen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja ylläpitoon koko niiden elinkaaren ajan. Näin asiakasyritykset pystyvät parantamaan tilojen käyttöastetta ja vähentämään tilakustannuksia, lisäämään työntekijöidensä hyvinvointia sekä kasvattamaan tuottavuuttaan. Martela ottaa myös vastaan asiakkaiden vanhoja kalusteita. Kalusteet, joita ei voi enää käyttää alkuperäisessä tarkoituksessaan, hyödynnetään outlet-tuotteiden komponenteiksi tai kierrätetään materiaaleiksi teollisuudelle. Katso video Martelan ja 3 Step IT:n yhteistyöstä. 

Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään yli toimialarajojen. Erinomaisena esimerkkinä toimii kiertotalouden startup-yritys Soilfood, joka jalostaa maatalouden sekä metsä- ja energiateollisuuden sivuvirroista lannoite- ja maanparannusaineita. Ratkaisujen avulla voidaan parantaa viljelysatoa, viljelyn kannattavuutta sekä vähentää viljelyn ravinne- ja hiilihävikkiä.
Yksi kiertotalouden kuumista kysymyksistä liittyy ympäristöystävällisten vaihtoehtojen kehittämiseen. Esimerkiksi muovi- ja kumiteollisuuden kehitysyhtiö Elastopoli on kehittänyt sellukuidusta valmistettavan biokomposiitin, joka lujittaa muovimateriaaleja. Biokomposiitin valmistaa Aqvacomp hyödyntäen Elastopolin patentoimaa menetelmää. Kiinnostusta uuteen materiaaliin löytyy niin autoteollisuudesta kuin elektroniikkateollisuudesta. Nyt Aqvacomp on suunnittelemassa uutta tuotantolaitosta yhteistyössä Metsä Fibren kanssa. Sellutehtaan tontille on tarkoitus avata ensimmäinen pilottilinja, joka mahdollistaa biokomposiitin laajemman tuotannon. Yhteistyö ison toimijan kanssa auttaa toiminnan skaalaamisessa, brändäämisessä ja desingin luomisessa.

Kiertotalouden kiihdyttäminen aloitetaan asenteista, luomalla toimialarajat ylittäviä teollisia symbiooseja, käyttämällä teollisia sivuvirtoja tehokkaasti ja kehittämällä kannattavaa liiketoimintaan. Metsäteollisuus on valmis.