Kierrätyskuitu on arvokas raaka-aine

Uutiset |

Keräyspaperi on paperinvalmistuksen tärkeä raaka-aine. Suomessa kulutetusta paperista ja kartongista otettiin vuonna 2014 talteen noin 81 prosenttia. Koko maailmassa keskimääräinen keräysaste on vajaa 60 prosenttia.

Noin puolet Euroopassa käytetystä paperista on valmistettu kierrätyskuiduista. Kierrätyskuitua käytetään eniten pakkausmateriaaleissa ja sanomalehtipaperissa.

Suomessa keräyspaperin ja keräyskartongin talteenotto toimii tehokkaasti

Suomessa käytetään käytännössä kaikki täältä saatavissa oleva kierrätyskuitu. Vuonna 2014 keräyspaperia kerättiin Suomesta 613 000 tonnia, eli noin 121 kg/henkilö.

Kierrätyskuidun osuus Suomessa paperi- ja kartonkiteollisuuden koko käytetystä kuituraaka-aineesta on kuitenkin vain noin 5 prosenttia. Suomen paperintuotanto perustuu pääosin neitseellisen kuidun käyttöön ja näin toimitetaan tuoretta ensikuitua paperinkeräyskiertoon Eurooppaan.

Suomessa keräyspaperia ja keräyskartonkia saadaan eniten talteen kotitalouksista, josta tulee yli puolet eli 56 prosenttia keräyspaperista. Toimistoista kerätään 5 prosenttia ja loput 39 prosenttia saadaan kaupasta ja teollisuudesta.

Suomessa luontevaa käyttää ensikuitua

Suomessa tuotetusta paperista yli 90 prosenttia menee vientiin, jolloin paperi otetaan talteen lähinnä Keski-Euroopassa, Suomen metsäteollisuuden suurimmalla markkina-alueella. Keräyspaperin tuonti Suomeen ei ole taloudellisesti eikä ympäristösyistä järkevää esimerkiksi pitkien kuljetusmatkojen aiheuttamien kustannusten ja päästöjen vuoksi.

Paperin raaka-aineen – ensikuitua vai kierrätyskuitua – valinnan ratkaisee pitkälti se, miten näitä kuituja on kussakin maassa saatavissa. Alueilla, joilla on runsaat metsävarat ja vähän asukkaita, paperin pääasiallisena raaka-aineena on ensikuitu.

Tiheästi asutuissa maissa, joissa kierrätyskuitua on runsaasti tarjolla, paperia valmistetaan pääosin kierrätyskuidusta. Siksi Suomessa paperintuotanto perustuu ensikuituun ja Keski-Euroopassa kierrätyskuituun. Keski-Euroopassa sijaitsevien suomalaistehtaiden tuotanto perustuu myös pitkälti kierrätyskuituun, sillä tiheästi asutussa Keski-Euroopassa kierrätyskuitua on tarjolla enemmän.

Kierrätyskuidun käyttö ei ole mahdollista ilman ensikuitua

On arvioitu, että jos Euroopan paperiteollisuudessa käytettäisiin vain kierrätyskuitua, paperintuotanto loppuisi jo muutamassa kuukaudessa, sillä kierrätyskuidusta ei voida valmistaa paperia loputtomiin – sekaan tarvitaan vahvaa ensikuitua. Kierrätyksen avulla luonnonvaroja käytetään tehokkaasti ja tuetaan kestävää kehitystä. Puukuitua voidaan kierrättää 4 – 6 kertaa. Sen jälkeen kuidun laatu, esimerkiksi lujuus, heikkenee.

Kaikkia paperilaatuja ei voida kierrättää. Tällaisia papereita ovat muun muassa savukepaperi, tapetit, kirjat ja hygieniapaperit. Näiden paperien osuuden on arvioitu olevan noin 19 prosenttia paperinkulutuksesta.

Euroopassa paperin kierrätys ennätyskorkealla

Paperiteollisuuden tavoite on kierrättää 70 prosenttia Euroopassa kulutetusta paperista vuoteen 2015 mennessä. Euroopan paperiteollisuus asetti tämän vapaaehtoisen kierrätystavoitteen syksyllä 2011 julkaistussa ”European Declaration on Paper Recycling” -julkilausumassaan.

Vuonna 2013 Euroopan paperin ja kartongin kierrätysaste ylsi 71,7 prosenttiin.

Lisätietoja antaa

Maija Rantamäki

Kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö (äitiysvapaalla)

040 828 3012