Keskustelutilaisuus: Toimiva kauppapolitiikka on edellytys metsäteollisuuden ratkaisujen maailmanlaajuiselle hyödyntämiselle

Uutiset |

Metsäteollisuus ry järjesti EU:n kauppapolitiikan virkamiehille keskustelutilaisuuden torstaina 10.10.2019 Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui komission kauppapääosaston, neuvoston ja jäsenmaiden edustajia sekä metsäteollisuuden yrityksiä ja asiantuntijoita Suomesta.

Tilaisuuden tavoitteena oli tarjota tietoa ja avartaa käsityksiä metsäteollisuudesta, alan merkityksestä Suomelle sekä sen tarjoamista globaaleista ratkaisuista. EU:n virkamiehille ja jäsenmaille haluttiin myös kertoa Suomen metsistä ja niiden kestävästä ja monimuotoisesta käytöstä.

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen totesi alustuksessaan metsäteollisuuden tavoittelevan globaalia vähähiilisyyttä. Jotta metsäteollisuuden tarjoamat ratkaisut saadaan laajalti käyttöön, tarvitaan pääsyä kansainvälisille markkinoille ja riittävät säännöt kaupankäyntiin. Jaatinen korosti metsäteollisuuden pitävän tärkeänä sitä, että EU jatkaa sopimuspohjaisen kansainvälisen kauppajärjestelmän puolustamista ja uudistamista tehden samalla kahdenvälistä ja alueellista yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa.

Innovatiivisia tuotteita uusiutuvasta raaka-aineesta

Tilaisuudessa oli mahdollisuus tutustua metsäteollisuuden tuotteisiin. Näytteillä oli esimerkiksi sellua ja siitä tehty polkupyörä, pakkauksia, komposiittituotteita ja biopolttoainetta. Lisäksi aiheesta kuultiin VTT:n luonnonvara- ja ympäristöratkaisut -liiketoiminta-alueesta vastaavan Executive Vice President Jussi Mannisen alustus. Manninen kertoi puupohjaisten muovia korvaavien ratkaisujen ja tekstiilien olevan jo tätä päivää ja valotti uusiutuvien materiaalien tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Suomi on EU:n metsäisin maa ja Suomen metsävarat kasvavat jatkuvasti, totesi Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi alustuksessaan. Niemi korosti kestävän ja monimuotoisen metsänkäytön olevan Suomen metsänhoidon perusta.

Metsäteollisuus ry:n keskustelutilaisuuden EU-vieraat ovat Suomessa EU-puheenjohtajuuskauteen liittyen. Suomessa pidetään komissiota kauppapolitiikassa avustavan komitean epävirallinen kokous perjantaina.

Lisätietoja antaa

Eeva Korolainen

Päällikkö, kauppapolitiikka

040 562 2304