Keräyspaperi jää jatkossakin eurooppalaisen paperiteollisuuden käyttöön

Uutiset |

Paperin ja kartongin valmistuksessa käytettävä, keräyspaperista ja -kartongista saatava kierrätyskuitu jää jatkossakin eurooppalaisen paperiteollisuuden käyttöön. EU-komission valmistelema keräyspaperin ns. end-of-waste säädösehdotus kaatui Euroopan parlamentin äänestyksessä. Kartonki- ja paperiteollisuus on tyytyväinen ehdotuksen hylkäämisestä. Käsittelyn jatko on nyt komission käsissä. 

Komission esitys olisi toteutuessaan tehnyt kierrätyspaperista ja -kartongista vientiin soveltuvan tuotteen.  Riskinä olisi ollut eurooppalaiselle kartongin- ja paperinvalmistukselle tärkeän raaka-aineen vienti kilpaileville markkinoille, muun muassa kierrätyskuidun puutteesta kärsivään Kiinaan.  

Paperin kulutuksen vähennyttyä kierrätysraaka-ainetta syntyy nykyisin aiempaa vähemmän. Paperiteollisuus on jo nyt tilanteessa, jossa keräyspaperista on pulaa ja komission ehdotus olisi johtanut todelliseen keräyspaperipuutteeseen ja hintatason nousuun.  Kalliimpi raaka-aine olisi rokottanut erityisesti Keski-Euroopassa toimivien kierrätyskuitua käyttävien paperitehtaiden kilpailukykyä. Suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat merkittäviä kierrätyskuidun käyttäjiä.

Komission ehdotus keräyspaperin tuotteistamiseksi olisi ollut myös ristiriidassa olemassa olevan EU:n jätedirektiivin kanssa, jossa määritellään muun muassa mitä on kierrättäminen. Keräyspaperin käyttö paperinvalmistuksen raaka-aineena ei olisi enää ollut kierrättämistä ja paperitehtaat eivät olisi olleet kierrättäjiä.  

Suomalainen paperinvalmistus varmistamassa tehokasta paperin kierrättämistä  

Vakiintuneet ja huolella rakennetut eurooppalaiset kierrätysmenetelmät ja -käytännöt ovat maailman edistyneimpiä. Eurooppalaiset ovat maailman ahkerimpia paperin kierrättäjiä. Lähes 72 prosenttia paperista päätyi kierrätykseen vuonna 2012. Suomessa kierrätettiin noin 71 prosenttia käytetystä paperista ja kartongista.  

Paperin kulutuksen vähenemisestä huolimatta paperin kierrätys on säilynyt vakaana. Mikäli komission ehdotus olisi toteutunut, paperin kierrätys olisi arvion mukaan pudonnut Euroopassa  47 miljoonasta 37 miljoonaan tonniin vuodessa.

Paperin ja kartongin raaka-aineita ovat metsistä saatava kuitupuu, ns. ensikuitu, sekä paperin ja kartongin kierrätyksen kautta saatava, ns. kierrätyskuitu.  Suomessa paperinvalmistus perustuu ensikuidun valmistukseen.  Puukuitua voidaan kierrättää peräti 5 – 6 kertaa, minkä jälkeen se on kulunut niin lyhyeksi, että paperin ja kartongin valmistaminen siitä ei ole enää teknisesti mahdollista.  

Paperin kierrätys uuden paperin valmistamiseksi onnistuu vain, jos joukkoon syötetään jonkin verran pitkää ensikuitua. Suomen paperintuotannosta noin 90 % menee vientiin ja suomalaiset kuidut käytetään moneen kertaan uuden paperin valmistuksessa. Euroopassa paperin sisältämä kuitu kierrätettiin 3,5 kertaa vuodessa, kun maailmanlaajuisesti vastaava luku oli 2,4 vuonna 2012.

 

Lisätietoja: Alina Ruonala-Lindgren, Toimialapäällikkö, Paperi, kartonki ja jalosteet, Metsäteollisuus ry puh. 09 132 6644, 0400 454 241.