Kansainväliset metsäalan vaikuttajat kokoontuvat Rovaniemellä

Uutiset |

Euroopan metsäviikkoa vietetään Pohjois-Suomessa Rovaniemellä 9.–13.12.2013. Samaan aikaan Rovaniemellä järjestetään YK:n alueellinen metsäkokous Metsä2013, johon osallistuu useita satoja asiantuntijoita ja korkean tason virkamiehiä Euroopasta, Venäjältä, Keski-Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. 

Metsä2013 -kokouksen pääteema on metsäsektori vihreän talouden edelläkävijänä. Kokous järjestetään ensimmäistä kertaa pohjoisen havumetsävyöhykkeen alueella ja Suomessa. Viikon aikana keskustellaan metsäsektorin murroksesta. Muutokseen tarvitaan kaikki sidosryhmät, valtioiden hallitukset, yksityinen sektori ja YK.

Metsäteollisuus ry osallistuu metsäviikolle ja tarjoaa kokouksiin osallistujille ja sidosryhmille mahdollisuuden perehtyä suomalaiseen metsäteollisuuteen ja uusiutuvista luonnonvaroista valmistettuihin biotalouden tuotteisiin.