Kansainvälinen metsäteollisuusjärjestö: Olemme osa ilmastoratkaisua

Uutiset |

Kansainvälisen metsäteollisuusjärjestön (The International Council of Forest and Paper Associations, ICFPA) ja sen jäsenten mielestä puunjalostuksella on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. 

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon järjestää perjantaina 22.4. YK:n päämajassa New Yorkissa viime joulukuussa Pariisissa hyväksytyn ilmastosopimuksen korkean tason allekirjoitusseremonian. ICFPA toivoo, että sopimuksen allekirjoittamisen myötä Pariisin sopimukseen kirjatut tavoitteet voidaan saavuttaa.

ICFPA muistuttaa, että metsäteollisuus on kansainvälisesti tehnyt merkittäviä harppauksia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ilmastosopimuksen myötä tulisi vahvistaa puusta valmistettujen tuotteiden hyvää ilmastomainetta sekä puun hiilineutraalia asemaa energiantuotannossa, kun puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.

Metsäteollisuuden roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa on kuvattu ICFPA:n tutkija Paolo Canaveiralta tilaamassa raportissa. Raportin mukaan useat valtiot pitävät ilmastotalkoita merkittävänä osana maankäyttösektorin toimia, kuten esimerkiksi metsäkadon ehkäisyä.

ICFPA:n mielestä valtiollisilla ja alueellisilla ohjelmilla on tärkeä asema esimerkiksi ilmastomyönteisten teknologioiden käytössä, jotta voidaan löytää innovatiivisia tapoja käyttää puuta ja korvata nykyisin fossiilisista raaka-aineista tehtäviä tuotteita.

Lisätietoja antaa

Ahti Fagerblom

Energia- ja ilmastopäällikkö

040 820 9763