Julkisilla hankinnoilla mahdollisuus edistää puun käyttöä

Uutiset |

Viime aikoina erityisesti puukerrostalojen kehittäminen on ollut vahvassa nosteessa. Niissä samoin kuin julkisessa rakentamisessa onkin hyvät mahdollisuudet puun käytön lisäämiseen kotimaassa.

Julkisia hankintoja säätelee vahva lainsäädäntö. Alun alkaen sen tavoitteena oli julkisen rahan käyttö mahdollisimman järkevästi. Aikaa myöten niihin on liitetty muitakin päämääriä, kuten ohjeita julkisten hankintojen viherryttämiseen sekä tulevaisuudessa myös sosiaalisia tavoitteita.

Europarlamentti hyväksyi uudet hankintadirektiivit tammikuussa 2014. Niissä laajennetaan merkittävästi edellytyksiä julkisten hankintojen käyttämiseen erilaisten yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamisessa. Niistä keskeisimmät ovat EU:n ydinteemoja kuten ympäristönsuojelu sekä resurssi- ja energiatehokkuuden lisääminen.

Uusi hankintalaki on Suomessa saatettava voimaan vuonna 2016. Uusi lainsäädäntö lisää mahdollisuuksia rakennusmateriaaleja koskevan määrittelyn sijoittamiseksi osaksi hankinnan arviointiperusteita. Uusien hankintadirektiivien implementointi Suomen lainsäädäntöön tulee osaltaan vahvistamaan puun käyttöä julkisissa hankinnoissa puutuotteiden positiivisten ympäristövaikutusten ansiosta.

Hankkijan kannalta yksinkertaisinta on kuitenkin sijoittaa vaatimus kohteen toteuttamisesta puurakenteisena hankinnan kohteen määrittelyyn hankintailmoituksessa. Tämä on mahdollista jo nykyisenkin hankintalain puitteissa. Hankintayksiköllä on siis laaja itsenäinen toimivalta hankinnan kohteen määrittelyssä. Hankinnan kohde voidaan yksilöidä siten, että se toteutetaan käyttäen puumateriaaleja. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että kohde määritellään objektiivisesti ja syrjimättömästi.

Julkisyhteisöt ovat merkittäviä rakennuttajia. Lisäksi niillä on mahdollisuus toimia yhteiskunnallisena suunnannäyttäjänä ja kehityksen innoittajina. Nykyisessä hallitusohjelmassa sitoudutaankin puun käytön ja puurakentamisen edistämiseen. Konkreettiset hankkeet toteutetaan kuitenkin kunnissa. Ainakaan hankintalaki ei ole puurakentamisen este.

Lisätietoja: Aila Janatuinen, Toimialapäällikkö, puh. 09 132 6670