Ilmastopolitiikasta voi koitua Suomelle kylmää kyytiä

Uutiset |

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) on selvityksen mukaan EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttaminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia Suomen eri kansantalouden sektoreille kuten teollisuudelle ja kotitalouksille.

EU on ilmoittanut, että se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä  40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Muut talousalueet eivät ole ottamasssa yhtä kovia tavoitteita.

Tämä ilmastotavoite aiheuttaa merkittäviä kustannuksia koko kansantaloudelle sekä päästökauppasektorin että ei-päästökauppasektorin osalta.

PTT:n selvityksen mukaan EU:n energia- ja ilmastopolitiikka nostaa erityisesti päästöoikeuksien, sähkön, kaukolämmön ja liikennepolttoaineiden hintoja.

Sähkön hinnan arvioidaan nousevan 30-75 %, liikennepolttoaineiden 10-20 % ja kaukolämmön 5-12 %.

Teollisuudelle ilmastopolitiikasta aiheutuu 900-2100 miljoonan euron vuotuinen kustannuspaine, jossa sähkön kallistumisen osuus on 61 %, kuljetuskustannusten nousun 28 % ja
hiilidioksidipäästöjen hinnan nousun 8 %.

Metsäteollisuudessa kustannukset uhkaavat kasvaa 370-800 miljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa 16-37 % metsäteollisuuden palkkakustannuksista. Teknologiateollisuudessa kustannukset uhkaavat kasvaa 280-670 miljoonaa euroa vuodessa. Toisaalta EU:n energia- ja ilmastopoliittiset toimenpiteet myös avaavat mahdollisuuksia uusille liiketoimille.

Kotitalouksille kustannuspaine saattaa nousta korkeimmillaan 2,7 miljardiin euroon vuodessa. Asumiskustannuksiin kuluu tästä 800-2000 ja liikkumiskustannuksiin 360-720 miljoonaa euroa vuodessa. Keskimääräisen kotitalouden asumiskustannukset nousevat vuosittain 300-750 euroa ja
liikkumiskustannukset 140-180 euroa.

 

Lisätietoja antaa

Ahti Fagerblom

Energia- ja ilmastopäällikkö

040 820 9763