Helsingin yliopiston selvitys: Metsäteollisuus ry vaikuttaa päätöksentekoon aktiivisesti

Uutiset |

Metsäteollisuus ry on yksi aktiivisimmista vaikuttajista, selviää Helsingin yliopiston hankkeen tuoreesta loppuraportista.

Valtioneuvoston kanslian tilaama selvitys nosti Metsäteollisuus ry:n Suomen eturivin vaikuttajien joukkoon. Sen mukaan vain Suomen Kuntaliitto, Elinkeinoelämän keskusliitto sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) ovat olleet virkamiesten kanssa tiiviimmässä vuorovaikutuksessa kahdessakymmenessä tai useammassa valmisteluhankkeessa.

Seuraavaksi aktiivisimmat vaikuttajat olivat virkamiesten vastausten perusteella Metsäteollisuus ry ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Näiden kahden järjestön perässä tulivat Akava ja SAK sekä Suomen Yrittäjät.

Selvityksen mukaan virkamiehet pitävät järjestöjen ja sidosryhmien kuulemista säädösvalmistelussa tärkeänä, sillä laaja ja aktiivinen kuuleminen auttaa lakiesityksiä menemään läpi eduskuntakäsittelyssä. 

Virkamiehet antoivat kuitenkin kritiikkiä valmistelun tiukoista aikatauluista ja niukoista resursseista. Ne voivat kaventaa kuulemista, selviää loppuraportista.

Lisäksi raportti pohti verkon tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tutkijoiden mukaan verkkokuulemista on kehitetty, mutta se ei ole vielä lyönyt itseään läpi Suomessa.