Hakua korkeakouluopintoihin ammatillisen koulutuksen kautta ei saa vaikeuttaa

Uutiset |

Opetus- ja kulttuuriministerin toukokuussa 2016 asettama työryhmä on esittänyt ylioppilastutkinnon laajempaa hyödyntämistä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Ammatillinen koulutus tulee kuitenkin jatkossakin huomioida tasavertaisesti hakuväylänä korkeakoulutukseen.

Työryhmän toimenpideohjelmassa esitetään, että ammatillisen koulutuksen käyneiden tulisi jatkossa suorittaa maksullinen ylioppilaskoe, käytännössä yhdestä kolmeen koetta, saadakseen mahdollisuuden hakeutua korkeakoulutukseen. Vientiteollisuuden – Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry – kanta on, että ammatillisella tutkintotodistuksella tulee jatkossakin voida osallistua korkeakoulutuksen hakuun.

Vientiteollisuus painottaa, että väylää ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen tulee helpottaa eikä päinvastoin työryhmän esityksen mukaan vaikeuttaa. Koulutus on osaamisen perusta ja osaava työvoima yritysten menestyksen kulmakivi. Siirtyminen koulutusasteelta toiselle tulee olla toimivaa eikä ammatillisen koulutuksen suorittaneille tule asettaa vaatimuksia, jotka käytännössä estävät pääsyn korkeakoulutukseen.

Työryhmän toimeksianto oli käsitellä vain ylioppilastutkinnon kehittämistä. Kuitenkin myös ammatillisen koulutuksen piirissä on potentiaalisia korkeakoulutukseen hakijoita. Lähes puolet nuorisoasteesta suorittaa ammatillisen koulutuksen. OKM on luvannut asettaa työryhmän käsittelemään hakeutumisväylää ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin, mutta näin ei ole vielä tehty. Vientiteollisuus peräänkuuluttaa työryhmän asettamista välittömästi ja painottaa, että elinkeinoelämän edustus ryhmässä tulee huomioida.

Työryhmän laatima toimenpideohjelma on osa hallitusohjelmaan kirjattua korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanketta. Hallitusohjelman tavoitteena on, että korkeakoulut uudistavat valintakoemenettelyjään tarpeettomien välivuosien vähentämiseksi ja korkeakouluopintojen aloituksen aikaistamiseksi. Tavoitteena on myös luopua pitkäkestoisesta pääsykokeisiin valmistautumisesta, jolloin tarve osallistua valmennuskursseille vähenee oleellisesti.

Lisätietoja:
Soile Koriseva, päällikkö, koulutus ja osaaminen, puh. 044 509 7590, soile.koriseva@forestindustries.fi