Eurooppalaisen puutuoteteollisuuden kattojärjestö CEI-Bois julkisti kasvun ja työllisyyden manifestin

Uutiset |

– Seuraavat viisi vuotta tuovat nykyisessä tilanteessa Euroopalle ja koko maailmalle lukuisia haasteita. Onneksi eurooppalainen puutuoteteollisuus voi olla tukena useimpien tavoitteiden saavuttamisessa, painotti CEI-Boin puheenjohtaja Marc Michielsen alan etujärjestöjen tapaamisessa Wood Action Days´ssa Brysselissä.

Euroopan tuote- ja huonekaluteollisuus voi auttaa Eurooppaa saavuttamaan sekä talous- että ympäristötavoitteita. Puu ja puutuotteiden käyttö lisää resurssi- ja energiatehokkuutta sekä hidastaa ilmastonmuutosta kasvattamalla hiilivarastoa. Puun käytön lisääminen edistää myös Euroopan tiekartan 2050 toteutumista ja ohjaa vastuullisempiin raaka-ainevalintoihin.

Michielsenin mukaan puutuoteteollisuus on valmis auttamaan Eurooppaa nostamaan teollisuuden osuuden 20 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä osuus on 16 prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Jotta saavutamme tavoitteet, tulisi toimintaympäristön tukea työpaikkojen syntymistä ja positiivista taloudellista kehitystä, joka tulee vain kasvun kautta, jatkaa puheenjohtaja Michielsen. Michielsen kutsuukin Euroopan parlamentin edistämään manifestissa asetettuja tavoitteita kuten kilpailukykyä, ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa sekä maaseudun kehitystä.

Puutuoteteollisuus on viidenneksi suurin tuotannon ala Euroopassa. Sen tuotannon arvo on 218 miljardia euroa ja alalla on yli 2,1 miljoonaa työpaikkaa.

Manifesti julkistettiin Brysselissä Wood Action Days`ssa, jonka järjestivät yhteistyössä puutuote-alan katto-organisaatio CEI-Bois sekä eurooppalainen sahateollisuusjärjestö EOS ja levyteollisuusjärjestö EPF.

Lisätietoja:

CEI-Bois, +32 2556 25 85, info@cei-bois.org, www.cei-bois.org