Eurooppa maailman ykkönen paperin kierrättämisessä

Uutiset |

Eurooppalaiset ovat maailman ahkerimpia paperin kierrättäjiä. Lähes 72 prosenttia paperista päätyi kierrätykseen vuonna 2012. Paperin kulutuksen vähenemisestä huolimatta paperin kierrätys on säilynyt vakaana.

Kierrätetyn paperin määrä on nyt puolitoista kertaa suurempi kuin vuonna 1998, vaikka paperin kulutus Euroopassa on pudonnut 13 prosenttia vuodesta 1998. Kierrätyspaperin määrän lisäksi myös kierrätysmateriaalin laatu on parantunut. Tulokset käyvät ilmi European Recovered Paper Council:in (ERPC) hiljattain julkistetusta raportista.

Euroopassa paperin sisältämä kuitu kierrätetään 3,5 kertaa vuodessa, kun maailmanlaajuisesti vastaava luku on 2,4. Kierrätyssuosikkina paperi ja kartonki kirivät ohi muiden materiaalien, kuten teräksen, lasin ja alumiinin.

Suomalaiset kierrätyksen kärkijoukoissa

Harvasta asutuksesta huolimatta Suomessa on saavutettu erittäin hyvä paperin ja kuitupakkausten kierrätys aste. Noin 71 prosenttia käytetystä paperista ja kartongista päätyy kierrätykseen. Suomessa kierrätyskuitua käytetään pääasiassa paperin ja kartongin tuotantoon.

Kierrätys tärkeä osa paperin tuotannon arvoketjua

Euroopassa paperiteollisuuden käyttämästä kuitumateriaalista noin puolet on kierrätyskuitua. Kierrätysliiketoimintaa voidaan syystä kutsua eurooppalaiseksi innovaatioksi.

Kuluttajat ovat merkittävässä roolissa kierrättämisessä. Peräti kolmessatoista Euroopan maassa 70 prosenttia paperista päätyy kierrätykseen. Osassa maista kierrätysinto on kuitenkin hieman laantunut.  ERPC:n jäsenet pyrkivätkin nyt yhdessä aktivoimaan kierrätystä ja kehittämään kierrätysmenetelmiä erityisesti Keski-Euroopassa.

Ihmisten ympäristötietoisuus on kasvanut 2000-luvulla. Metsäteollisuus vastaa kuluttajien ja maailman ympäristöhaasteisiin tarjoamalla uusiutuvasta ja kierrätettävästä raaka-aineesta valmistettuja ekologisesti kestäviä tuotteita. Metsäteollisuus on myös ylivoimaisesti suurin uusiutuvan energian tuottaja 70 prosentin osuudella Suomen koko uusiutuvan energian määrästä.