Euroopan sellu-, paperi- ja kartongintuotanto edellisvuosien tasoa

Uutiset |

Eurooppalaisia sellu-, paperi- ja kartonkiyrityksiä edustava CEPI (Confederation of European Paper Industries) on julkaissut tilastotietoa alasta vuodelta 2015. Vuonna 2015 eurooppalaiset olivat maailman toiseksi merkittävämpiä paperin ja kartongin tuottajia Kiinan jälkeen.

CEPIn jäsenyritykset tuottivat viime vuonna 90,9 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, joka on 0,2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014 (-147 000 tonnia). Tuotantomäärät ovat pysyneet viimeiset kolme vuotta lähes samalla tasolla. Vuonna 2007 tuotettiin ennätykselliset 102,1 miljoonaa tonnia.

Euroopassa tuotettiin graafisia papereita (sanomalehti-, kirjoitus- ja painopaperit) 38,8 prosenttia, pakkauskartonkeja 49,0 prosenttia, pehmopapereita 7,9 prosenttia ja erikoispapereita 4,3 prosenttia kaikista paperi- ja kartonkituotteista.

CEPIn jäsenmaissa oli paperin ja kartongin kauppatase oli positiivinen, 13,5 tonnia vuonna 2015, edellisvuonna se oli 13,1 tonnia. Markkinasellun tuotanto oli 13,1 tonnia, mikä on -0,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2014.

CEPIn jäsenmaissa paperin ja kartongin toimitukset kasvoivat 1,3 prosentilla verrattuna vuoteen 2014. Tuonti CEPI-maiden ulkopuolelta nousi 6,3 prosentilla (+325 000 tonnia).

CEPIn jäsenmaat pärjäsivät vuonna 2015 hieman paremmin kuin muut perinteiset paperintuottajamaat. Tuotanto laski muissa maissa paitsi Kiinassa. Paperin ja kartongin tuotanto laski Brasiliassa (-0,5 %), Etelä-Koreassa (-0.9 %), USA:ssa (-1,0 %), Japanissa (-1,0 %) ja Kanadassa (-7,4 %). Kiinassa tuotanto nousi 2,3 prosenttia verrattuna vuoteen 2014.

Brysselissä toimiva CEPI (Confederation of European Paper Industries) edustaa yhteensä 830 sellu-, paperi- ja kartonkiyritystä, joilla on yli 1220 tuotantolaitosta Euroopassa. CEPIn jäseninä on 17 kansallista järjestöä.