Euroopan parlamentti hyväksyi EU-Kanada-kauppasopimuksen

Uutiset |

Euroopan parlamentin täysistunto antoi tänään äänestyksessä vahvan tuen EU:n ja Kanadan väliselle talous- ja kauppasopimukselle CETA:lle. 

CETA-sopimusta (Comprehensive Economic and Trade Agreement) voidaan alkaa tilapäisesti soveltaa jo huhtikuussa 2017. Lopullisesti sopimus tulee voimaan, kun EU:n jäsenmaiden kansalliset voimaansaattamismenettelyt on suoritettu. CETA:a neuvoteltiin yli viisi vuotta ja se on EU:n tähänastisista kauppasopimuksista kunnianhimoisin. 

CETA luo uusia mahdollisuuksia

CETA tarjoaa EU:n yrityksille uusia ja helpotettuja mahdollisuuksia päästä Kanadan markkinoille, kun kaupan esteitä puretaan ja liiketoimintaympäristön ennakoitavuus paranee.

CETA esimerkiksi poistaa 99 % tavarakaupan tulleista, mikä merkitsee jo ensimmäisestä soveltamispäivästä 400 miljoonan euron arvosta poistettuja tulleja EU:sta Kanadaan vietäviltä tuotteilta. Lisäksi CETA parantaa mahdollisuuksia mm. osallistua julkisiin hankintoihin ja palveluvientiin.

Metsäteollisuuden kannalta CETA:n merkittävin hyöty on sen kauppaa ja talouskasvua yleisesti edistävässä luonteessa. CETA:n hyväksyminen on viesti kansainvälisen yhteistyön ja sopimusten puolesta. 

 

Lisätietoja

Eeva Korolainen, päällikkö, kauppapolitiikka, eeva.korolainen@forestindustries.fi, 040 562 2304