Euroopan metsiä koskeva oikeudellisesti sitova sopimus pyritään solmimaan vuoden loppuun mennessä

Uutiset |

Neuvottelut Euroopan metsiä koskevasta oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta (LBA) ovat jatkuneet puolentoista vuoden ajan. Neuvotteluja jatketaan syksyllä ja tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen vuoden loppuun mennessä.

Kesäkuun puolivälissä Puolassa pidetyssä neljännessä ja suunnitelman mukaan viimeisessä istunnossa maat saavuttivat yhteisymmärryksen metsiä ja niiden kestävää käyttöä koskevista sitoumuksista. Sen sijaan hallinnointia, äänestystä ja sidosryhmien osallistumista koskevissa kysymyksissä ei maiden välillä löytynyt sopua.

Neuvotteluja jatketaan syksyllä ja tavoitteena on edelleen saada sopimusluonnos metsäministerien hyväksyttäväksi ennen kuluvan vuoden loppua. Metsäteollisuus ry osallistui kokoukseen Suomen delegaatiossa.

Metsäpolitiikassa turvattava jäsenmaiden päätösvalta

Metsäpolitiikka on EU:ssa pääosin jäsenmaiden vastuulla, ja jäsenmaiden päätösvalta on turvattava sopimuksen kaikissa niissä metsäkysymyksissä, jotka eivät kuulu EU:n yhteisiin politiikkoihin.

Metsäteollisuuden näkemyksen mukaan nyt päätetyt sitoumukset ovat melko hyvä kompromissitulos, eivätkä todennäköisesti tule aiheuttamaan muutoksia metsiä koskevaan lainsäädäntöömme.

Kaikki neuvotteluosapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että sopimus tulee hyväksyä YK:n alaisuudessa. Venäjä, Ukraina ja Sveitsi kannattavat sopimuksen hyväksymistä YK:n Euroopan talouskomission yhteydessä (UNECE), kun taas Norja ja Turkki ovat YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) kannalla. Myös EU on toistaiseksi FAO:n kannalla, vaikka jäsenmaiden näkemykset eroavat toisistaan.

Sidosryhmien oikeus osallistua tarkkailijaorganisaationa sopimuksen osapuolikokouksiin on myös vielä ratkaisematta. EU:n näkemyksen mukaan yksittäisen sidosryhmän mukaan ottamiseen riittää allekirjoittajamaista kahden kolmasosan hyväksyntä, kun taas Venäjä edellyttää täyttä yksimielisyyttä allekirjoittajamaiden välillä.

Lisätietoja antaa

Karoliina Niemi

Metsäjohtaja

050 567 9093