EU:n keskisuurten polttolaitosten direktiivi saattaa aiheuttaa merkittäviä kustannusvaikutuksia suomalaisille yrityksille

Uutiset |

Keskisuurten polttolaitosten direktiivivalmistelusta keskusteltiin EU:n ympäristöministerineuvostossa 17.12. Kokouksessa muodostettu jäsenmaiden alustava kanta eli yleisnäkemys on Suomen ja metsäteollisuuden näkökulmasta hyvin huolestuttava.

Suomi ei ole onnistunut saamaan keskeisiä tavoitteitaan läpi jäsenmaaneuvotteluissa, sillä olemassa olevien biomassaa käyttävien laitosten hiukkasten päästöraja-arvot ovat hyvin tiukat jäsenmaiden yleisnäkemyksessä. Vähemmän käytössä oleville varakattiloille jäsenmaat sen sijaan esittävät komission alkuperäistä ehdotusta parempaa ratkaisua.

Vaikka yleisnäkemys ei vastannut Suomen neuvottelutavoitteita, Suomi pidättäytyi äänestämästä eikä äänestänyt esitystä vastaan ympäristöministerineuvoston kokouksessa 17.12.

Jatkoneuvotteluissa Suomi pyrkii etsimään paremmin maamme näkökohdat huomioivaa neuvottelutulosta. Edessä on kuitenkin kivinen tie, sillä yleisnäkemys sitoo jäsenmaita jatkoneuvotteluissa, vaikka parlamentti suhtautuisi biomassa-asiaan Suomen kannalta jäsenmaita myönteisemmin.

Direktiiviehdotus on suomalaisen metsäteollisuuden näkökulmasta kriittisin sahoille. On arvioitu, että sahoille tyypillisen 5-10 megawatin kattilalaitoksen hiukkaspäästöjen vähentämiskustannus direktiiviehdotuksen tasolle olisi jopa 0,5-1 miljoonaa euroa/laitos.

Direktiiviehdotusta käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa. Suomen ja suomalaisen metsäteollisuuden kannalta on keskeistä, että parlamentti löytää olemassa oleville biomassaa käyttäville laitoksille kustannustehokkaan ratkaisun ympäristö- ja terveyshyötyihin nähden. Jäsenmaiden keskusteluissa biomassa jäi fossiilisten polttoaineiden jalkoihin. Tähän ei ole varaa direktiivin jatkovalmistelussa. Jäsenmaiden yleisnäkemyksen kaltaisena direktiivi tulisi suomalaisille sahoille kohtuuttoman kalliiksi.

Lisätietoja antaa

Fredrik Blomfelt

Ympäristöpäällikkö

040 705 7389