EU:n FLEGT-politiikka

Uutiset |

Euroopan unionin FLEGT-politiikka keskittyy jatkossakin vähentämään globaalia laitonta puunkorjuuta ja puukauppaa. Metsäteollisuus korostaa FLEGT:n roolia erityisesti kolmansien maiden metsäsektorin hallinnon kehittämisessä. 

EU hyväksyi vuonna 2003 FLEGT-ohjelman (Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber), joka keskittyy metsälainsäädännön valvontaan, metsähallintoon ja puukauppaan. Politiikan tavoitteena on vähentää laitonta puunkorjuuta edistämällä kestävää metsätaloutta, kehittämällä hallintoa ja tukemalla laillisen puutavaran ja siitä jalostettujen puutuotteiden kauppaa.

FLEGT-politiikka sisältää seitsemän kohtaa, joista parhaiten ovat edenneet tuki tuottajamaille ja puukauppa. Politiikka on edistänyt useiden kolmansien tuottajamaiden metsähallinnon kehitystä ja luonut puukauppaan laillisuutta vaativaa lainsäädäntöä (EU:n puutavara-asetus). Sen pohjalta on lisäksi rakennettu FLEGT-lisenssijärjestelmä yhdessä kumppanuusmaiden kanssa. Lisenssijärjestelmässä on mukana useita maita.

Komissio on arvioinut FLEGT-politiikan toimivuutta ja tehokkuutta. Osana kokonaisarviointia komissio on selvittänyt myös puutavara-asetuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta puutavaran ja -tuotteiden laillisuuden turvaamisessa. Komissio ei ole tässä vaiheessa ryhtymässä laajoihin toimenpiteisiin lain uudistamiseksi, mutta arvioi parhaillaan tuotelistan kattavuuden laajentamista.

Metsäteollisuuden mielestä FLEGT-politiikan on jatkossakin keskityttävä kolmansien maiden metsälainsäädännön, -hallinnon ja inventoinnin kehittämiseen. Politiikan seitsemästä kohdasta tulisi siis tinkiä ja keskittää voimat nykyistä pienempään kokonaisuuteen. EU:n puutavara-asetuksen osalta metsäteollisuus korostaa asetuksen mahdollisimman nopeaa viemistä kansalliseen lainsäädäntöön kaikissa jäsenvaltioissa sekä valvovien viranomaisten yhdenmukaista toimintaa tasapuolisen kilpailutilanteen varmistamiseksi. Toisaalta on tärkeää, että päätökset mahdollisista rangaistuksista ja sanktioista tehdään jatkossakin kansallista lähtökohdista. Metsäteollisuus pitää myös tärkeänä painotuotteiden sisällyttämistä asetuksen liitteenä olevaan tuotelistaan.

Suomalainen metsäteollisuus on vastuullinen toimija ja todentaa puun alkuperän. Laillinen puunhankinta on toiminnan perusta. Suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt ovat tehneet pitkäjänteistä työtä tuontipuutavaran ja -tuotteiden alkuperän laillisuuden todentamiseksi jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Tuolloin seurantajärjestelmien kehitystyö aloitettiin Luoteis-Venäjän puunhankinnassa. Puun alkuperän todentaminen perustuu sertifioituihin laatu- ja ympäristöjärjestelmiin. Suomen metsäteollisuuden pitkä kokemus puun laillisuuden todentamisessa on Euroopassa kilpailuetu. Puutavaran ja -tuotteiden alkuperän seurantajärjestelmiä kehitetään edelleen takamaan puun laillinen alkuperä.

Lisätietoja antaa

Karoliina Niemi

Metsäjohtaja

050 567 9093