EU:n BAT-päätelmät uhkaavat luoda satojen miljoonien lisäkustannukset biomassalaitoksille

Uutiset |

LCP-BREF-valmistelu päättyi kuusi vuotta kestäneen päivitysprosessin jälkeen. Suomi ja metsäteollisuus eivät määrätietoisesta edunvalvonnasta huolimatta saaneet tavoitteitaan läpi valmistelussa.

BAT-päätelmissä (Best Available Techniques) kuvataan suurten polttolaitosten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja sillä saavutettavia päästötasoja. Teollisuuspäästödirektiivi ja vuonna 2014 hyväksytty ympäristönsuojelulaki velvoittavat polttolaitoksia noudattamaan päätelmissä määritettyjä päästötasoja.

Biomassalaitokset jäivät päätelmien valmistelussa kivihiililaitosten jalkoihin. Biomassakysymyksille ei riittänyt ymmärrystä komissiolta tai muilta jäsenmailta, eikä biomassalaitosten todellisia päästövähennysmahdollisuuksia sekä vähennyksiin liittyviä kustannuksia otettu huomioon. Tämä johti biomassalaitosten epärealistisen tiukkoihin päästötasovaatimuksiin. On käsittämätöntä, että niille annettiin suhteessa paljon tiukemmat vaatimukset kuin kivihiililaitoksille.

Vaikutuksia kohtuullistettava kansallisessa toimeenpanossa

Pöyryn selvityksen mukaan Suomen metsäteollisuudelle ja energiateollisuudelle koituisi hyväksytyistä päästötasovaatimuksista yhteensä 430 miljoonan euron investointikustannukset biomassa- ja turvelaitosten osalta. Pöyry on arvioinut, että investointikustannusten lisäksi laitosten vuosittaiset käyttökustannukset lisääntyisivät yhteensä 30 miljoonalla eurolla.

Suomenkielinen versio lopullisista päätelmistä julkaistaan muutaman kuukauden sisällä. Uusia päätelmiä on noudatettava neljän vuoden kuluessa julkaisuajankohdasta.
On keskeistä, että BAT-päätelmien kustannusvaikutuksia kohtuullistetaan kansallisessa toimeenpanossa. Ilman kohtuullistamista lähes puolet yllä mainituista kustannuksista tulisi metsäteollisuudelle.

Koska polttolaitokset eivät ole metsäteollisuuslaitosten pääasiallinen toiminta, vaan tukitoiminta, niiden osalta on päätelmien toimeenpanoa mahdollista siirtää myöhempään ajankohtaan. Toinen tapa kohtuullistaa vaatimuksia on BAT-poikkeusten antaminen. BAT-päästötasoista voidaan poiketa ympäristölupaprosessissa, mikäli päästötasojen noudattaminen johtaisi kohtuuttomiin kustannuksiin ympäristöhyötyihin verrattuna. BAT-poikkeuksia on rohkeasti annettava, kun niihin on lain mukaiset perustelut.

Lisätietoja antaa

Fredrik Blomfelt

Ympäristöpäällikkö

040 705 7389