Energiaverojen keventäminen on investointi metsäteollisuuden kilpailukykyyn

Uutiset |

Energiaveroleikkurin muutos laski Suomessa toimivan metsäteollisuuden energiaverotusta. Aivan Kataisen hallituksen lupaamalle EU-minimitasolle tällä muutoksella ei vielä päästy.

Vuonna 2011 hallitus päätti työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksen yhteydessä aikaistaa energiaveroleikkurin muutosta vuodella. Tavoitteena leikkurimuutoksella oli, että energiaintensiivisen teollisuuden kilpailuaseman turvaamiseksi näiden toimialojen energiaverotusta kevennetään EU-säännösten minimitasolle. Vuoden 2012 alusta alkaen energiaveroleikkurin kynnysarvoa madallettiin 3,7 prosentista 0,5 prosenttiin ja ylimenevältä osuudelta palautetaan edelleen 85 prosenttia.

Tehdyllä muutoksella ei hallitukseen kirjaamaan tavoitteeseen päästy, vaan metsäteollisuusyritykset jäivät EU:n minimiverotasosta selkeästi. Mikäli kynnysarvon madaltamisen lisäksi palautus olisi maksettu täysimääräisenä, olisi päästy lähelle EU-minimiverotasoa.

Metsäteollisuuden tavoitteena on, että energiaveroleikkuria kehitetään edelleen niin, että EU-säännösten sallimalle minimiverotasolle päästään. Toisena tavoitteena on, että energiaveropalautuksia olisi mahdollisuus hakea useamman kerran vuodessa, esimerkiksi neljännesvuosittain.

Lisätietoja antaa

Tuomas Tikka

Energia- ja päästökauppa-asiantuntija

045 131 6683