Energiatehokkuutta parannetaan aktiivisesti

Uutiset |

Metsäteollisuuden energialasku on noin miljardi euroa vuodessa. Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen onkin teollisuudessa arkipäivää. Metsäteollisuus on laajasti mukana energiatehokkuussopimuksissa.

Metsäteollisuudella on luonnollinen tarve energian tehokkaaseen käyttöön, sillä sen vuotuiset energiakustannukset ovat miljardin euron luokkaa. Mitä tehokkaammin energiaa käytetään, sitä merkittävämpiä kustannussäästöjä voidaan saavuttaa. Tehokkuuteen kannustavat jatkossa erityisesti huoli ympäristöstä sekä energiahintojen nouseva trendi.

Metsäteollisuudessa energiankulutus on kasvanut hitaammin kuin tuotanto. Metsäteollisuuden tavoitteena on jatkossakin valmistaa tuotteita mahdollisimman pienellä energian käytöllä.

Energiatehokkuuden lisäksi metsäteollisuus on malliesimerkki materiaalitehokkuudessa. Raaka-aineen eli uusiutuvan puun kaikki eri osat käytetään tarkasti hyödyksi. Kehitteillä olevat biojalostamot tulevat hyödyntämään puun eri ominaisuudet entistä tarkemmin.

Metsäteollisuus on laajasti mukana energiatehokkuussopimuksissa

Valtiovallan ja elinkeinoelämän väliset energiansäästösopimukset ovat osoittautuneet erinomaiseksi keinoksi edistää energiatehokkuutta yrityksissä. Metsäteollisuus on laajasti mukana sopimuksissa sekä massa- ja paperiteollisuuden että puutuoteteollisuuden osalta.

Sopimukseen sisältyy energian käytön ja tuotannon tehostamispotentiaalien kartoitus sekä säästösuunnitelman laadinta ja sen toteutus. Lisäksi mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet energiatehokkuuden jatkuvaan seurantaan ja uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon mahdollisuuksiensa mukaan.

Sopimustoiminnan tuloksellisuutta valtiovallan tulisi edistää taloudellisin kannustimin sekä poistamalla teollisuuden sähkövero.

 

Lisätietoja antaa

Tuomas Tikka

Energia- ja päästökauppa-asiantuntija

045 131 6683