Epäsuorien CO2-kustannusten kompensointi

Kannanotto päästökauppakompensaatiosta