Elinkeinoelämän kannanotto päästökauppakompensaation puolesta

Uutiset |

Metsäteollisuus ry, Suomen ElFi Oy, Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry ja Energiateollisuus ry vetoavat päästökauppakompensaation puolesta. 

EU:n päästökauppa aiheuttaa suoraa kustannusrasitetta teollisuudelle päästöoikeuden hinnan muodossa. Tämän lisäksi päästökauppa nostaa epäsuorasti sähkön markkinahintaa, mikä lisää kaikkien sähkön käyttäjien kustannuksia. EU:ssa tämä epäsuorista kustannuksista aiheutuva kilpailuvääristymä on tunnistettu ja vastalääkkeeksi on kehitelty päästökauppakompensaatio. Kompensaatio on jo käytössä muun muassa Saksassa, Britanniassa, Hollannissa, Belgiassa, Norjassa, Espanjassa ja Kreikassa – mutta ei Suomessa.

Suomessa on otettava käyttöön päästökauppakompensaatio niin suurena kuin EU:n säännöt sallivat kunnes käytössä on maailmanlaajuinen ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet takaava ilmastosopimus. Kompensaation tarve on nousemassa yhä kriittisemmäksi teollisuudelle, mikäli markkinavakausvaranto otetaan käyttöön EU:ssa.

Lue aiheesta lisää liitteenä olevasta kannanotosta.

Lisätietoja:
Ahti Fagerblom, energia- ja ilmastopäällikkö, puh. 09 132 6667
Tuomas Tikka, energia- ja päästökauppa-asiantuntija, puh. 045 131 6683