Eduskunnalta tärkeä tarkennus ympäristönsuojelulain turvepykälään

Uutiset |

Eduskunta hyväksyi tiistaina 17. kesäkuuta uuden ympäristönsuojelulain. Turvetuotantoa koskevaan sijoituspykälään tehtiin tärkeä tarkennus. Edellytys lupamenettelyn jäntevöittämiselle on myös selkeä ohje ympäristölain muutoksen seuraavan vaiheen valmistelijoille. 

Eduskunta edellytti muun muassa, että saatetaan kiireellisesti valmiiksi uudistus, jolla ympäristölupamenettelyjä tehostetaan, kevennetään ja nopeutetaan. ”Ympäristölupamenettelyn selkeyttämisen osalta laki ei ole toiveidemme mukainen, joten eduskunnan kannanotto on hyvin tervetullut”, toteaa Metsäteollisuus ry:n ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt.

Keskeistä lakiuudistuksessa oli vuonna 2010 hyväksytyn EU:n teollisuuspäästödirektiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän osalta uusi laki on toteutettu suhteellisen hyvin.

Lakiin hyväksyttiin turvetuotantoa koskeva sijoituspykälä, jonka tavoitteena on ottaa huomioon luonnonarvot aiempaa tarkemmin myönnettäessä turvetuotannon lupia. Eduskunta täsmensi turvetuotannon sijoittamista koskevaa 13 § lisäämällä siihen uuden 4 momentin. Uuden säännöksen mukaan turvetuotanto voidaan säännöksen estämättä sijoittaa suolle, jonka luonnontila on ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut.

”Metsäteollisuudelle tarkennus on keskeinen, jotta laki ei heikennä turvetuotannon toimintaedellytyksiä liikaa”, toteaa Blomfelt.

Lisätietoja antaa

Fredrik Blomfelt

Ympäristöpäällikkö

040 705 7389